Syn.: Callistachys pyrenaica (Wahlenb.) Heuff., Heuffelia pyrenaica (Wahlenb.) Opiz, Psyllophora pyrenaica (Wahlenb.) Schur
Slovenské mená: ostrica pyrenejská (Marhold-Hindák 1998)
Čeľaď: Cyperaceae Juss. – šáchorovité / šachorovité
Carex pyrenaica
Rozšírenie: Druh s nesúvislým areálom, vyskytuje sa v Pyrenejách, Kantábrijských vrchoch a na Balkánskom polostrove, kde sa lokálne vyskytuje v Južných Karpatoch, v pohoriach juhozápadného Bulharska a v pohorí Prokletije v Kosove a Albánsku (fotografie použité v tomto príspevku reprezentujú prvý nález druhu na území Albánska). Omylom bol druh uvádzaný z Anatólie. Na Slovensku ju v roku 1958 na vrchu Tŕstie pri Tisovci našiel R. Hendrych, v nasledujúcich rokoch sa mu napriek opakovanému hľadaniu nepodarilo nález overiť. Za možné spôsoby zanesenia druhu na túto prechodnú lokalitu považuje anemochóriu a ornitochóriu. Výskyt bol zaujímavý aj vzhľadom na fakt, že najbližšie lokality sú v Južných Karpatoch, vzdialené asi 400 km.
Ekológia: Rastie na vlhších miestach, napr. okolo plies a potokov, na alpínskych lúkach a pastvinách na silikátoch. Kvitne v júni až júli.
Carex pyrenaica
Opis: Husto trsnatá bylina vysoká 5–35 cm. Stonky vzpriamené, tupo trojhranné, bazálne pošvy matne hnedé. Listy zvyčajne kratšie než stonky, ploché, 1–2 mm široké. Klas (5–)10–15(–25) mm dlhý, podlhovasto vajcovitý, hustý, samičích kvetov 10–30. Samčie plevy čiarkovito kopijovité, zašpicatené. Samičie plevy 2,5–3,5 mm dlhé, podlhovasto až vajcovito elipsovité, s úzkym blanitým lemom. Plodom sú 3–4 mm dlhé, červenkastohnedé pamechúriky postupne zúžené do hladkého zobáčika.
Ohrozenie a ochrana: Oficiálne je druh v Červenom zozname Slovenska (2015) uvedený ako vyhynutý (RE).
Poznámka: V holarktickej oblasti Severnej Ameriky a Ázie rastú príbuzné taxóny, ktoré sú niekedy s Carex pyrenaica stotožňované (napr. Carex subnigricans Stacey, C. micropoda C. A. Mey.).
Carex pyrenaica
Carex pyrenaica
Carex pyrenaica
Foto: 6. 7. 2011 (Albánsko, Prokletije).