Syn.: Carex limosa L. var. rariflora Wahlenb.
Čeľaď: Cyperaceae Juss. – šáchorovité / šachorovité
Carex rariflora
Rozšírenie: Druh s rozsiahlym cirkumpolárnym areálom. V Európe sa vyskytuje v Škandinávii (Nórsko, Švédsko), v jej južnej časti iba vo vyšších horských polohách nad hranicou lesa, severnejšie nižšie, a na Islande. Izolovaný výskyt je na Britských ostrovoch, v Škótsku. Na východ areál zaberá sever európskej časti Ruska a pokračuje až za Ural. Vyskytuje sa aj na Ďalekom východe, na Kamčatke, na juh až k severnému Japonsku. V Severnej Amerike od Aljašky po Labrador, roztrúsene tiež na západnom i východnom grónskom pobreží.
Carex rariflora
Ekológia: Druh rašelinísk a slatín, kde obsadzuje najviac zvodnené miesta, šlenky a jazierka. Rastie aj na vysoko položených, alpínskych rašeliniskách či v terénnych depresiách v tundre. Často rastie s podobnou ostricou barinnou (Carex limosa), s ktorou má podobné ekologické nároky a spoločne sa zúčastňujú procesu zazemňovania rašelinných vodných plôch.
Carex rariflora
Opis: Trváca, výbežkatá rastlina vysoká 5–20(–30) cm. Byľ priama, štíhla, sivozelená, drsná. Listy kratšie ako byľ, sivozelené, 2–3 mm široké, žliabkaté, ploché, dlho špicato končisté, zvyšky odumretých listov dlho pretrvávajú. Súkvetie z 2–3(–4) klasov. Listene 0,5–2 cm dlhé, pošvaté, listeň spodného klásku obvykle dlhší. Samčí klas jeden, vrcholový, kopijovitý. Samičie klasy 1–2 (vzácne 3), ovisnuté na stopkách dlhých 2–2,5 cm, podlhovasto vajcovité, 6–15 × 3,5–5 mm, málokveté (s 2–10 kvetmi), oddialené. Pamechúriky hladké, na vrchole zaoblené, bez zobáčika. Nažky 2–4 mm dlhé. Kvitne od júna do júla.
Poznámka: Táto ostrica rastie spoločne s C. lachenalii aj na najsevernejšom rašelinisku Európy, na pobreží medzi mysmi Knivskjelloden a Nordcap.
Carex rarifloraCarex rariflora
Carex rariflora
Foto: 21. 8. 2006 a 10. 8. 2007 (Nórsko, Dovrefjell a Rondane), 4. 7. 2010 (Grónsko, Kangerlussuaq).