Syn.: Carex ampullacea Gooden., Carex inflata auct.
Čeleď: Cyperaceae Juss. – šáchorovité
Carex rostrata
Rozšíření: Druh severní polokoule. Vyskytuje se v celé Evropě s výjimkou nejjižnějších oblastí, na severu zasahuje až za polární kruh. Dále se vyskytuje na Sibiři, zejména v středozápadních oblastech, a v severní části Severní Ameriky (až po severní státy USA). U nás roste hojně od středních poloh výše. Na Slovensku taktéž.
Ekologie: Ostřice zobánkatá roste v mokrých, silně zamokřených a mokřadních biotopech, zejména v litorálech neeutrofizovaných, spíše oligotrofních rybníků, v prosvětlených podmáčených smrkových a olšových lesích, v zavodněných příkopech, ale také v rašelinných loukách, rašeliništích a méně na slatiništích.
Carex rostrata
Popis: Netrsnatá výběžkatá ostřice s různoklasým květenstvím. Lodyha je na průřezu zaobleně trojhranná bez ostrých hran. Listy mají šedozelenou barvu, jsou žlábkovité a svou délkou převyšují lodyhu. Květenství tvoří horní samčí klásky a spodní samičí klásky. Samičí klásky jsou na krátké stopce, někdy mírně převislé, mají výrazný podpůrný listen. Mošničky jsou za zralosti nasedlé kolmo na osu klásku, jsou nafouklé a přecházejí zprudka v úzký zobánek. Kvete od začátku května do července červenci.
Záměny: Velmi podobná je ostřice měchýřkatá (Carex vesicaria), která má ostře hranatou trojhrannou lodyhu a mošničky v květenství rostlé šikmo vzhůru od osy klásku.
Carex rostrataCarex rostrata
Carex rostrataCarex rostrata

Fotografováno dne 26. 4. 2008 (Krušné hory) a 16. 6. 2009 (Slavkovský les).