Syn.: Carex pulla Gooden., Carex vesicaria L. subsp. saxatilis (L.) C. Hartm.
Čeľaď: Cyperaceae Juss. – šáchorovité / šachorovité
Carex saxatilis
Rozšírenie: Druh s rozsiahlym cirkumpolárnym rozšírením. V rámci areálu sa rozpadá na dva poddruhy. V nominátnom poddruhu C. saxatilis subsp. saxatilis sa vyskytuje v Grónsku, na Špicbergoch, na Islande, v Škandinávii, na juhu v Škótsku. Na východ zasahuje do oblasti severného Uralu. Poddruh C. saxatilis subsp. laxa je rozšírený v severnej Ázii od Uralu na východ pobrežím Severného ľadového oceánu (na juh po rieku Amur, severné Japonsko). Rastie aj v Severnej Amerike od Aljašky po Newfoundland.
Ekológia: Obsadzuje prameniská, slatinné rašeliniská, brehy potôčikov aj horských jazier, v humídnych oblastiach nezriedka i v štrbinách skál, v horách Škandinávie najčastejšie v pásme lesa, teda po 1000 m n. m.
Carex saxatilis
Opis: Trváca, výbežkatá rastlina vysoká 10–30(–60) cm. Byle priame, svetlozelené, 3-hranné, hore drsné. Listy kratšie ako byľ, výrazne trojuholníkovito žliabkaté, 2–4 mm široké, svetlozelené, drsné, listeň po súkvetím jeden, ± dĺžky súkvetia, nadol alebo kolmo odstávajúci. Pošvy purpurovo hnedé, nerozpadavé. Súkvetie z 2 až 3(–4) kláskov, samčí jeden, vrcholový, kyjačikovitý, samičie zväčša dva, krátko stopkaté, guľovito až podlhovasto vajcovité, 7–20 × 5–7 mm, pamechúriky spočiatku žlto hnedé, neskôr čierno purpurové, úzko blanito obrúbené, 3–4(–5) mm dlhé, oválne, slabo lesklé a nevýrazne žilnaté. Kvitne od júna do júla.
Poznámka: Veľmi variabilný taxón.
Carex saxatilisCarex saxatilis
Carex saxatilis
Foto: 21. a 22. 8. 2006 (Nórsko, Dovrefjell).