Syn.: Carex athabascensis F. J. Herm., Carex scirpiformis Mackenzie, Carex stenochlaena (Holm) Mackenzie
Čeľaď: Cyperaceae Juss. – šáchorovité / šachorovité
Carex scirpoidea
Rozšírenie: Druh s cirkumpolárnym areálom. V Európe sa vyskytuje veľmi vzácne iba na niekoľkých lokalitách v horách severného Nórska. V Ázii na Ďalekom východe a potom v severnej časti severoamerického kontinentu: Aljaška, viaceré kanadské provincie vrátane kanadských arktických ostrovov a v Grónsku.
Ekológia: Vyskytuje sa v tundre na brehoch potokov a jazier, na riečnych terasách, na suchých, skeletnatých, štrkovitých či piesčitých pôdach a štrbinách skál (uprednostňuje podklad s vyšším obsahom vápnika), menej často aj vlhkých až podmáčaných, zrašelinelých miestach, vzácne aj v štrbinách skál morských pobreží v halofytných rastlinných spoločenstvách. Vyskytuje sa od nížin v Arktíde až do výšky okolo 2000 m v horách Britskej Kolumbie. Kvitne v máji až júli.
Carex scirpoidea
Opis: Trváca, netrsnatá dvojdomá rastlina vysoká (4–)8–20(–30) cm. Podzemok vodorovný, šupinatý. Byle hladké, trojhranné, vzpriamené, lysé. Listy kratšie ako byľ, v prízemnej ružici, 3–12 cm dlhé a 0,3–3(–4) mm široké, čepele s kruhovitým prierezom sú na okrajoch drsné. Klasy jednopohlavné, jednotlivé, vrcholové, bez listeňa (vzácne listeň vyvinutý, kratší ako súkvetie). Samčí klas vajcovitý až guľovitý, 0,9–1,2 cm dlhé, samičie podlhovasté až podlhovasto vajcovité, 0,8–2(–3) cm dlhé, plevy 2–3 mm × 1–1,5 mm, hnedé až čierne, svetlo obrúbené. Pamechúriky 2,5–3,2 mm dlhé a 1–1,2 mm široké, na báze zelené, hore hnedé, na povrchu matné a drsné, s krátkym zobáčikom.
Carex scirpoideaCarex scirpoidea
Carex scirpoidea
Poznámka: Z okruhu C. scirpoidea je opísaných niekoľko taxónov, ktoré sú uznávané ako poddruhy alebo variety (C. scirpoidea var. convoluta Kükenthal; C. scirpoidea var. scirpiformis (Mackenzie) O’Neill and Duman; C. scirpoidea var. stenochlaena Holm) prípadne sú považované iba za variabilitu druhu.
Carex scirpoidea
Foto: 4. 7. 2010 (Grónsko, Kangerlussuaq).