Syn.: Carex sempervirens c. [var.] laxiflora Schur
Čeľaď: Cyperaceae Juss. – šáchorovité / šachorovité
Carex sempervirens subsp. laxiflora
Rozšírenie: Taxón je považovaný za endemit Západných Karpát. Vyskytuje sa v Malej a Veľkej Fatre, Chočských vrchoch, Nízkych, Západných (aj na poľskom území) a Belianskych Tatrách, vzácne i v Strážovských vrchoch.
Ekológia: Ostricu vždyzelenú riedkoklasú nachádzame od (pod)horského až do alpínskeho stupňa, na vápencovom podloží, na horských lúkach a pasienkoch, na kamenistých holiach, tiež na svetlinách okolo hornej hranice lesa a v kosodrevine. Vyžaduje vlhké, v lete vysychavé, vápenaté, zásadité, humózne, kamenité aj hlinité pôdy. V optimálnych podmienkach tvorí na rozsiahlych plochách často veľmi bohaté porasty, ktoré sú dominantou vegetácie. Kvitne od júna do júla.
Carex sempervirens subsp. laxiflora
Opis: Trváca, husto trsnatá rastlina vysoká 15–50 cm. Byle priame, tenké, hladké, zaoblene 3-hranné. Listy kratšie, max. také dlhé ako byľ, chabé, svetlozelené, 1–1,5 mm široké, plocho žliabkaté, pošvy hnedé, vláknito rozpadavé. Súkvetie z 3–4 klasov, samčí klas jeden, dlhostopkatý, valcovito kopijovitý, 10–15 × 2–3 mm, samičie klasy podlhovasto vajcovité, 10–20 × 4–5 mm, husté, oddialené, priame, dolný obvykle ovisnutý na 2–8 cm dlhej stopke, listene pošvaté, samičie plevy vajcovité, končisté, krátko osinkaté, tmavohnedé, belavo obrúbené, pamechúriky podlhovasto elipsoidné, 4–7 × 1–1,5 mm, pritlačene roztrúsene chlpaté, žltkasté až tmavohnedé, znenáhla zúžené do dlhého, pílkovitého, blanito obrúbeného, hlboko 2-úkrojkového zobáčika.
Poznámka: Nižšie taxonomické rangy druhu Carex semprevirens nie sú dosiaľ uspokojivo vyriešené. Stotožnenie západokarpatských populácií s juho a východokarpatskými pod menom Carex sempervirens subsp. laxiflora sa v slovenskej odbornej botanickej literatúre objavilo iba v ostatnom čase. Dosiaľ boli uvádzané skôr pod menom Carex sempervirens subsp. tatrorum, hoci podľa iných názorov toto meno bolo len synonymom nominátneho poddruhu Carex sempervirens subsp. sempervirens.
Carex sempervirens subsp. laxifloraCarex sempervirens subsp. laxiflora
Carex sempervirens subsp. laxiflora
Foto: 10. 6. 2009 (Slovensko, Nízke Tatry) a 7. 7. 2011 (Slovensko, Veľká Fatra).