Syn.: Vignea stenophylla (Wahlenb.) Rchb.
Čeľaď: Cyperaceae Juss. – šáchorovité / šachorovité
Carex stenophylla
Rozšírenie: Euroázijský druh. V Európe celkový areál druhu zasahuje iba viac menej okrajovo do strednej (Rakúsko, Česko, Slovensko, Maďarsko) a juhovýchodnej (Taliansko, štáty bývalej Juhoslávie, Rumunsko) Európy, odkiaľ cez Ukrajinu a európsku časť Ruska zasahuje až do Číny a Indie. Severnejšie výskyt zasahuje do centrálnych častí Sibíri. V Českej republike je udávaný vzácny výskyt zo stredných Čiech, hojnejšia je táto ostrica v južnej časti Moravy. Na Slovensku v nížinách od Záhoria cez Podunajsko až po Východoslovenskú nížinu, na sever Považím po Trenčín a po Nitru. Miestami je pomerne hojná.
Ekológia: Táto ostrica sa vyskytuje na suchých, piesočnatých pôdach, nezriedka i na piesčitej pôde so slabo zapojenou vegetáciou ako pioniersky druh, nevyhýba sa ani hlinitým pôdam na pasienkoch a lúkach. Okrem toho často na slaných (aj silne zasolených) pôdach a na sekundárnych biotopoch, v koľajách poľných ciest, na zošľapovaných miestach aj v intravilánoch obcí. Vyžaduje suché, zásadité i neutrálne, vápenaté, výhrevné pôdy od nížin do pahorkatín.
Carex stenophylla
Opis: Trváca rastlina vysoká 10–30 cm. Podzemok dlhý, tenký, na uzloch s trsmi listov a bylí. Byle priame, tuhé, tenké, tupo 3-hranné, hladké, niekedy hore drsné, listy kratšie ako byľ, do 1 mm široké, žliabkaté, tuhé, drsné, často naspäť ohnuté, pošvy bledohnedé. Paklas hlávkovitý 8–15(–20) × 5–10 mm, hustý. Dole kvety samičie, hore samčie, dolný listeň šupinovitý, samičie plevy gaštanovohnedé, vajcovité, končisté, široko obrúbené, blizny 2, pamechúriky vajcovité, 3–4,5 mm dlhé, zvonku značne von vyklenuté, lesklé, tmavo červenohnedé, náhle zúžené do krátkeho, drsného zobáčika. Kvitne od apríla do mája.
Ohrozenie a ochrana: Druh ohrozený zmenami v krajine, intenzifikáciou poľnohospodárstva, sekundárnou sukcesiou, likvidáciou lokalít, zavážaním odpadmi a podobne. Vzhľadom na to, že dokáže osídľovať aj antropicky ovplyvňované miesta, je aspoň v niektorých oblastiach Slovenska chránená pred vyhynutím. V ČR patrí medzi silne ohrozené (C2b) a zákonom chránené druhy (§1), na Slovensku medzi potencionálne ohrozené (NT) druhy, nie je zákonom chránená.
Carex stenophyllaCarex stenophylla
Carex stenophyllaCarex stenophylla
Foto: 12. 5. 2006 (Maďarsko, Kiskunság n. p.) a 12. 5. 2005 a 10. 5. 2010 (Slovensko, Podunajská rovina).