Syn.: Carex leptostachys Ehrh.
Čeľaď: Cyperaceae Juss. – šáchorovité / šachorovité
Carex strigosa
Rozšírenie: Európsky druh. Na severe chýba na Islande, v celej Škandinávii, Pobaltí a v Bielorusku, na západe v Portugalsku, na juhu na Korzike, Sicílii, v Albánsku a Grécku vrátane ostrovov. Rozšírenie je nerovnomerné, vo veľkých oblastiach úplne chýba alebo je veľmi vzácny.
V Českej republike sa vyskytuje veľmi vzácne iba na Morave od Hodonína a Břeclavi na juh a v Opavskej pahorkatine. Na Slovensku predovšetkým v severovýchodnej časti územia (Nízke Beskydy, Bukovské vrchy), ďalej Vihorlat a Východoslovenská nížina. Druh je udávaný aj z okolia Bratislavy, výskyt na Záhorí je neistý.
Ekológia: Ostrica hrebienkatá sa vyskytuje v lužných lesoch, popri lesných potokoch a na lesných prameniskách od nížin do podhorského stupňa. Vyžaduje vlhké až mokré, nevápenaté, zásadité alebo slabo kyslé, výživné, piesočnato-hlinité pôdy.
Carex strigosa

Carex strigosa

Opis: Trváca, voľne trsnatá rastlina vysoká 30–100 cm. Podzemok krátko plazivý, výhonkatý. Byle priame hladké, plocho 3-hranné. Listy dĺžky polovice až 2/3 byle, široké 5–12 mm, ploché, drsné, chabé, krátko končisté, pošvy červenohnedé, nerozpadavé. Súkvetie z 3–7 klasov, samčí klas jeden, čiarkovito valcovitých samičích 2 až 6, horný sa pekrýva so samčím klasom. Dolné na 3–7 cm dlhých stopkách, vzpriamené alebo oblúkom previsnuté, listene pošvaté, dolný podobný listu, dlhší ako klas, ale kratší ako súkvetie. Samičie plevy vajcovito kopijovité, končisté, zelenohnedé, na chrbte zeleno 3-žilové, krátko ostité, blizny 3, pamechúriky dlhšie ako plevy, holé, vyčnievajúco mnohožilové, znenáhla zúžené do krátkeho, kužeľovitého, uťatého zobáčika. Kvitne od apríla do mája.
Ohrozenie a ochrana: Aj keď ako lesný druh je táto ostrica o čosi menej ohrozená priamo ľudskými aktivitami, vzhľadom na svoj obmedzený a vzácny výskyt na Slovensku bola zaradená do Červeného zoznamu v kategórii zraniteľných druhov (VU), nie je zákonom chránená. V Českej republike je zaradená medzi silne ohrozené taxóny (C2r). Chráneným druhom je v Maďarsku.
Poznámka: Veľmi sa podobá na bežnú ostricu lesnú (Carex sylvatica), na prvý pohľad sa odlišuje krátkymi stopkami samičích kláskov, stopky môžu aj úplne chýbať. Ostrica lesná má ich stopky dlhé až 20 cm.
Carex strigosaCarex strigosa
Foto: 22. 5. 2006 (Maďarsko, okolie Kapuváru).