Syn.: Carex longifolia Host, Carex polyrrhiza Wallr.
Čeleď: Cyperaceae Juss. – šáchorovité
Carex umbrosa
Rozšíření: Vyskytuje se zejména ve střední Evropě s výrazným přesahem do jižní a západní části, naopak chybí na severu a východě kontinentu. U nás roste roztroušeně až vzácně v Čechách, na Moravě je vzácnější. Na Slovensku je její výskyt roztroušený až vzácný.
Ekologie: Roste na vlhkých loukách, upřednostňuje slatiništní až rašelinný charakter, objevuje se také ve vlhkých lesích. Roste od nížin do středních poloh. Kvete od konce dubna do června.
Popis: Trnatá, výrazně zelená tráva dorůstající až 40 cm výšky. Lodyha je nevýrazně trojhranná, drsná, olistěná ve spodní části, listy jsou často delší než lodyha, 2 mm široké, po okraji drsné, pochvy jsou hnědé až červenavé a vláknitě se rozpadají. Loňské listy zůstávají při okraji trsu nerozloženy. Květenství je až 3 cm dlouhé, ale sevřenější, s výrazně oddělenými 1–3 samičími klásky, nejspodnější klásek podepírá zřetelný listen. Mošničky jsou výrazné, zeleně zbarvené a chlupaté. Na vrcholu květenství je samčí klásek, má úzký a protáhlý tvar.
Ohrožení a ochrana: V Červeném seznamu cévnatých rostlin České republiky je ostřice stinná zařazena mezi druhy ohrožené (C3), na Slovensku je zákonem chráněná a jako zranitelný druh (VU) zařazená v Červeném zoznamu ohrozených rastlín Slovenska. Chráněná je také v Maďarsku, Ukrajině a Rusku.
Carex umbrosaCarex umbrosa
Carex umbrosaCarex umbrosa
Carex umbrosa
Fotografováno dne 16. 5. 2009 (Slavkovský les, NPP Upolínová louka).