Čeleď: Cyperaceae Juss. – šáchorovité
Carex vesicaria
Rozšíření: Druh má typické boreální cirkumpolární rozšíření, vyskytuje se tedy výhradně na severní polokouli. V České a Slovenské republice je rozšířen dosti hojně a v teplých oblastech ještě častěji.
Ekologie: Vlhkomilný druh rostoucí na různých mokřadech, vlhkých loukách, na březích rybníků i řek, a to na mokrých, občas přeplavovaných, mezotrofních až neutrálních půdách.
Popis: Různoklasá, výběžkatá (3–6 cm dlouhé výběžky), trojblizná, 30–120 cm vysoká mokřadní ostřice tvořící typicky trávozelené až tmavozelené porosty. Ostře trojhranná lodyha je pod květenstvím nápadně drsná. Listy s dvojitě lomenými čepelemi jsou stejně dlouhé nebo jen o málo delší než lodyha a mají vínové až purpurové šupinovité, síťovitě rozpadavé pochvy dolních listů. Kvete od května do června. Květenství obsahuje v horní části 2–3 čárkovité samčí klásky a v dolní části 2–3 válcovité samičí klásky, z nichž jen dolní je na stopce převislý a jeho listen krátce pochvatý. Šikmo odstálé, znenáhla v zobánek zúžené, tenkostěnné mošničky za zralosti výrazně nafouklé a jen z 30–40 % vyplněny nažkou.
Záměny: Velmi podobný druh Carex rostrata se liší šedozelenou barvou, kolmo odstálými mošničkami, jednoduše žlábkovitými listy a lodyhou na průřezu okrouhlou. Dalším druhem s nafouklými mošničkami je trsnatý druh C. pseudocyperus, ale ta má klásky za plodu převislé na tenkých dlouhých stopkách a okolíkatě shloučené.
Carex vesicariaCarex vesicaria
Carex vesicariaCarex vesicaria
Fotografováno dne 15. 6. 2008 (Vyšebrodsko).