Syn.: Carex viridula subsp. pseudoscandinavica Holub ined., Carex oederi Retz. subsp. pseudoscandinavica Holub, Carex serotina Mérat subsp. pseudoscandinavica Holub
Čeľaď: Cyperaceae Juss. – šáchorovité / šachorovité
Carex derelicta
Rozšírenie: Krkonošský mikroendemit viazaný svojim výskytom na jedinú, plošne veľmi malú lokalitu v kare Kotelních jam. Taxón bol v staršej literatúre udávaný z Vysokých Tatier, údaj je mylný.
Ekológia: Rastie vo vlhkých skalných štrbinách a na sutine zavlažovanej prúdiacou vodou v nadmorskej výške cca 1 300 m.
Carex derelicta
Opis: Tento nedávno (2008) popísaný endemit Krkonôš bol kedysi priradzený pod druh Carex viridula, od ktorého sa líši: byľ 5–8 cm vysoká, listy široké 1–2,5 mm, sivozelené, ploché alebo žliabkaté, samičie klasy 3–5 mm, sediace, guľaté, pamechúriky 1,7–2,5 mm, hranaté, sivozelené, znenáhla zúžené do zobáčika, nažka celkom vypĺňa pamechúrik. Kvitne v júli až auguste.
Ohrozenie a ochrana: V Českej republike je taxón zaradený medzi kriticky ohrozené (C1r) a zákonom chránené druhy (§1). Územná ochrana je zabezpečená v rámci Krkonošského národného parku. Vzhľadom k svojej relatívnej neprístupnosti nie je priamo ohrozená ľudskými aktivitami, jej veľká vzácnosť (iba niekoľko desiatok trsov) je však sama o sebe rizikovým faktorom.
Poznámka: Druh bol donenávna v literatúre uvádzaný pod provizórnym menom Carex viridula subsp. pseudoscandinavica Holub ined.
Carex derelictaCarex derelicta
Carex derelicta
Foto: 13. 9. 2004 (Česká republika, Krkonoše, Velká Kotelná jáma).