Syn.: Carlina longifolia Rchb., Carlina macrocephala Formánek, nom. illeg., Carlina nebrodensis Nyman, Carlina stricta (Rouy) Fritsch, Carlina vulgaris var. leptophylla Griess., Carlina vulgaris var. longifolia Korsh., Carlina vulgaris subsp. longifolia Nyman, Carlina vulgaris var. longifolia Grab., Carlina vulgaris var. microcephala Ledeb., Carlina vulgaris subsp. stricta (Rouy) Domin
České mená: pupava Biebersteinova (Slavík et Štěpánková 2004)
Slovenské mená: krasovlas Biebersteinov (Marhold et Hindák 1998)
Čeľaď: Asteraceae Bercht. et J. Presl – hvězdnicovité / astrovité

Carlina biebersteinii

Rozšírenie: Druh s rozsiahlym eurázijským areálom od južného Francúzska po Bajkal, na juh po Malú Áziu a Kaukaz, na severe po Fínsko. Na území ČR sa vyskytuje v troch poddruhoch. V nominátnom, ktorý je známy velmi vzácne iba zo západných Čiech od Bečova nad Teplou a Manětína. Horský poddruh subsp. sudetica Kovanda je známy iba z Hrubého Jeseníka, z Veľkej a Malej kotliny. Okrem nominátneho a sudetského sa ešte rozlišuje panónsko-pontický až submediteránny poddruh, subsp. brevibracteata (Andrae) K. Werner. Pod tento taxón by podľa najnovších zistení mali patriť populácie zo severných Čiech a z južnej Moravy.
Na Slovensku sa vyskytuje roztrúsene až pomerne hojne, najmä vo vápencových oblastiach stredne vysokých karpatských pohorí od Bielych Karpát po Pieniny, tu zrejme iba v nominátnom poddruhu, na južnom Slovensku pravdepodobne aj v poddruhu subsp. brevibracteata.

Ekológia: Rastie vo svetlých lesoch, na suchých krovinatých a trávnatých stráňach. Často na stanovištiach reliktného charakteru, napr. v hlbokých riečnych údoliach, v skalnatých vápencovch oblastiach napr. v reliktných borinách alebo v suchších vysokobylinných nivách. Od nížin do podhorského, horského, vzácne až subalpínskeho stupňa. Kvitne v júli až septembri.

Carlina biebersteinii

Opis: Dvojročná, vzácnejšie trojročná monokarpická bylina s vretenovitým koreňom. Stonka priama, 20–50(–60) cm dlhá, jednoduchá alebo v hornej časti riedko rozvetvená, niekedy červeno sfarbená, v mladosti pavučinovito vlnatá. Listy bylinné, ploché, celistvé, na okraji ostnité. Listy v prízemnej ružici podlhovasté až čiarkovito kopijovité, 12–17 cm dlhé, 0,5–2 cm široké, na vrchole špicaté. Dolné a stredné stonkové listy sediace až poloobjímavé, najvrchnejšie postupne prechádzajúce do zákrovných listeňov. Úbory sú jednotlivo na koncoch vetiev v počte (1–)2–3(–5), bez zákrovu v priemere 12–42 mm veľké. Vonkajšie a stredné zákrovné listene podobné horným listom, úzko kopijovité, ostnito zubaté, 18–52 mm dlhé, vnútorné čiarkovité, žlté až zlatožlté, za slnečného počasia lúčovito odstávajúce. Kvety so žltkastými, v hornej časti červenofialovými korunami. Plodom sú úzko valcovité nažky.

Zámeny: Od Carlina vulgaris sa krasovlas Biebersteinov líši plochými, nezvlnenými, celistvými listami s jemnejšími ostňami a zvyčajne väčšími úbormi. Nedávno, iba v roku 2002 Kovandom platne opísaný endemit Jeseníkov, poddruh subsp. sudetica sa od nominátneho poddruhu líši kratšími, ešte jemnejšími ostňami na listoch a väčšími úbormi. Vzájomný vzťah a podobnosť tohto taxónu s horskými populáciami z Tatier, Pienin a Álp s podobnou ekológiou je v súčasnosti predmetom výskumu. Na našich fotografiách sú zobrazené rastliny nominátneho poddruhu.

Ohrozenie a ochrana: Carlina biebersteinii subsp. biebersteinii je v Červenom zozname ČR (2012) hodnotená v kategórii ohrozenia C3, ale vzhľadom k svojej vzácnosti by mala byť hodnotená oveľa vyššie. Do Červeného zoznamu ČR sú zaradené aj zvyšné dva poddruhy.

Carlina biebersteinii
Carlina biebersteinii
Carlina biebersteinii
Carlina biebersteinii
Carlina biebersteinii

Foto: 11. 8. 2010 (Slovensko, Strážovské vrchy, Rokoš).