Syn.: Carpanthea pilosa (Haw.) L. Bolus, Mesembryanthemum pilosum Haw., Mesembryanthemum pomeridianum L.
Čeleď: Aizoaceae Rudolphi – kosmatcovité; Mesembryanthemaceae Fenzl
Carpanthea pomeridiana
Rozšíření: Areál se rozkládá v Jihoafrické republice v provinciích Western a Northern Cape, na nepříliš velkém území mezi zálivem Lambert’s Bay a Kapským poloostrovem.
Ekologie: Provází hlubší, periodicky zamokřené písčité půdy ve vegetaci renosterveld, v nadmořské výšce do 900 m, v území s vydatnými zimními srážkami a dlouhým letním suchem. Květy se otvírají v pozdějším odpoledni.
Carpanthea pomeridiana
Popis: Jednoletá sukulentní bylina s plazivými nebo vystoupavými, řídce vlnatými lodyhami, dorůstá výšky 20(–30) cm. Listy tvoří růžici nebo vyrůstají v dolní části lodyhy, jsou vstřícné, zploštělé, obkopinaté až kopisťovité, na ploše roztroušeně bíle chlupaté, na okraji papilnaté. Květy jsou jednotlivé nebo po 2–3, stopkaté, mají 4–7 cm v průměru; kališní lístky jsou nestejné, 2 vnější jsou lupenité, 3 vnitřní mají blanitý okraj; korunní lístky jsou čárkovité, špičaté, zářivě žluté, na okraji brvité; staminodia i tyčinky jsou početné; gyneceum srůstá z 12–18 plodolistů, blizny jsou nitkovité. Plody jsou mnohopouzdré tobolky, otvírající se úzkými štěrbinami mezi chlopněmi, jejichž kýlovité vrcholy jsou osinatě protaženy.
Ohrožení a ochrana: V Červeném seznamu květeny Jihoafrické republiky (2009) tento druh hodnotí v kategorii taxonů vyžadujících pozornost (LC – least concern).
Carpanthea pomeridiana
Carpanthea pomeridiana
Carpanthea pomeridiana
Fotografovali Alena Vydrová a Vít Grulich, dne 22. 9. 2012 (Jihoafrická republika, Western Cape: Darling, Tienie Versveld Reserve).