Syn.: Carduncellus mitissimus (L.) DC., Carthamodes mitissimum Kuntze, Carthamus humilis Lam., Cnicus mitissimus Lam.
Čeleď: Asteraceae Bercht. et J. Presl – hvězdnicovité
Carthamus mitissimus
Rozšíření: Hlavní část nevelkého areálu se rozkládá ve střední a jižní Francii, na sever zasahuje až do okolí Paříže. Přesahuje do Španělska, zde především v Baskicku, ale izolované lokality leží i v pohoří Picos de Europa.
Ekologie: Stanovištěm jsou pastviny, křovinaté svahy, ale i okraje cest, hlavně na vápnitém podkladu. Vystupuje do nadmořské výšky 1400(–2000) m.
Carthamus mitissimus
Popis: Vytrvalá bylina s dřevnatým plazivým oddenkem, z něhož vyrůstají nevětvené, přímé nebo vystoupavé lodyhy vysoké až 15(–22) cm. Přízemní listy tvoří růžici, jsou lyrovitě peřenosečné až peřenodílné, v obrysu obkopinaté, (1–)1,5–18(–20) cm dlouhé a 1–4(–5) cm široké, s křídlatým řapíkem; mladé listy jsou často jednoduché, s 4–10 páry drobných úkrojků; lodyžní listy se k vrcholu zmenšují, mohou být i sbíhavě přisedlé. Úbory vyrůstají jednotlivě na konci lodyhy; zákrov je vejcovitý až válcovitý, 1,7–3,5(–4) cm dlouhý a 0,7–2 cm široký, s 6–7 řadami střechovitě uspořádaných zelených listenů, z nichž vnější jsou kopinaté, peřenosečné, prostřední vejčité, na okraji zubatě osténkaté, vnitřní nesou vejčité hnědožluté přívěsky; květy jsou oboupohlavné, nálevkovité, 3–3,8 cm dlouhé, obvykle modré nebo růžovofialové. Nažky jsou obvejčitě čtyřboké, 3,5–5,5 mm dlouhé, tmavé nebo dvoubarevné; chmýr je jednoduchý, 1,5–3 cm dlouhý, bílý nebo nahnědlý.
Poznámka: Rodové zařazení tohoto druhu není ujasněné, ani analýza molekulárních znaků nepřinesla jednoznačné výsledky. Zde prezentujeme širší pojetí; při užším přístupu do rodu Carthamus náleží druhy spíše původem z východního Středozemí, zatímco ostatní příbuzné skupiny (včetně rodu Carduncellus) pocházejí ze západního Středozemí.
Carthamus mitissimus
Carthamus mitissimus
Carthamus mitissimus
Fotografovali Alena Vydrová a Vít Grulich, dne 29. 8. 2018 (Španělsko, NP Picos de Europa, nad Puente Dé).