Syn.: Castilleja dixonii Fernald, Castilleja miniata subsp. dixonii (Fernald) Kartesz
Čeleď: Orobanchaceae Vent. – zárazovité; Scrophulariaceae Juss. – krtičníkovité
Castilleja miniata var. dixonii
Rozšíření: Roste v Severní Americe podél pobřeží Tichého oceánu od Aljašky na jih po Oregon.
Ekologie: Provází keříčkové porosty a skalky, většinou v dosahu mořského příboje.
Castilleja miniata var. dixonii

Castilleja miniata var. dixonii

Popis: Vytrvalá poloparazitická bylina; oddenek je na bázi zdřevnatělý; lodyha je jednoduchá nebo větvená, vysoká (10–)40–100 cm, na bázi často dřevnatějící, pod květenstvím je lysá nebo krátce chlupatá. Listy jsou střídavé, vejčité až kopinaté, celokrajné, tupé až tupě špičaté. Květenství je koncový hrozen; listeny pod květy jsou kopinaté až vejčité, celokrajné nebo s párem postranních úkrojků, červené až šarlatové; kalich je 2–2,5 cm dlouhý, téže barvy jako listeny, asi do poloviny délky dvoupyský, každý pysk je navíc rozeklán na 2 podlouhlé, 3–6 mm dlouhé úkrojky; koruna je pyskatá, 2,5–3 cm dlouhá, žlutavá, horní pysk je zobanitý, 1,3–1,6 cm dlouhý, chlupatý, s úzkým červenavým lemem, dolní pysk je asi 2 mm dlouhý, trojzubý, sytě zelený; andreceum skládají 4 tyčinky; dvoupouzdrý semeník je svrchní. Plodem je asi 1 cm dlouhá tobolka.
Poznámka: Populace z okruhu široce rozšířeného druhu Castilleja miniata na pobřeží Pacifiku jsou dosud nedostatečně prozkoumány a taxonomicky vyhodnoceny. Existují tady zřetelné plynulé přechody nejen k typu C. miniata směrem do vyšších horských poloh, ale také v severojižním gradientu. Zatímco v severnějších částech pobřeží Britské Kolumbie a Aljašky byly zaznamenány přechody do drobných typů s prodlouženým oddenkem, které bývají označovány jako Castilleja hyetophila, směrem na jih od státu Washington taxon na pobřežních stanovištích přechází do taxonu Castilleja affinis subsp. litoralis, který se vyznačuje menšími a výrazněji chlupatými korunami.
Castilleja miniata var. dixonii
Castilleja miniata var. dixonii
Castilleja miniata var. dixonii
Castilleja miniata var. dixonii
Fotografovali Alena Vydrová a Vít Grulich, dne 9. 7. 2007 (Kanada, Britská Kolumbie: Vancouver Island, NP Pacific Rim, Ucluelet, Wild Pacific Trail).