Zámek vznikl na místě vodní tvrze, před zámkem byla původně pouze zahrádka s květinami a kořením na pravidelných záhonech. Anglický park v rovinatém terénu na soutoku Bělé a Kněžné byl založen počátkem 19. století. Leží v nadmořské výšce 270 m a jeho celková výměra je 42 hektarů.
Častolovice

Častolovice

Park je ohrožován povodněmi (např. v roce 1907 dosáhla voda u zámku výšky 1,5 metru, v roce 1996 se dostala do těsné blízkosti zámku).
Dominantou parku jsou louky lemované dřevinami převážně domácího původu – duby letními, lipami, javory mléči i kleny. U vody rostou olše lepkavé, střemchy obecné, jasany ztepilé, javory babyky, topoly černé. Z domácích keřů jsou v parku hojnější brslen evropský a líska. Na vlhkých loukách se objevují i vzácnější druhy bylin, např. kuklík potoční (Geum rivale), prstnatec májový (Dactylorhiza majalis), běžný je zde ocún (Colchicum autumnale).
Nejzajímavější dřeviny jsou vysazeny v okolí zámku, inventarizace před rokem 1984 zachytila 22 taxonů jehličnatých a 57 taxonů listnatých dřevin.
V současnosti se park mění, byla obnovena růžová zahrada (založila ji matka dnešní majitelky Diany Phipps Sternbergové), v parku je sbírka anglických růží. Byla založena obora s bílými daňky a jeleny sika Dybowského, blízko zámku vznikla miniaturní ZOO, v parku se objevují drobné plastiky.
Častolovice

Častolovice

Jsou vysazovány nové dřeviny, je zde např. pěkná sbírka zimolezů (Lonicera) a hortenzií (Hortenzia).
Před zámkem rostou katalpy nádherné (Catalpa speciosa), červenolistý kultivar buku lesního (Fagus sylvatica f. purpurea), zerav západní (Thuja occidentalis), korkovník amurský (Phellodendron amurense). Přímo u budovy rostou kuželovité kultivary smrku sivého (Picea glauca ´Conica´) s tisy (Taxus baccata), po zdi se pne jedna z nejhezčích lian – trubač kořenující (Campsis radicans).
Nádvoří zámku dominují topoly Wilsonovy (Populus wilsonii) s listy až 18 cm dlouhými. Na zdech nádvoří se nachází mnoho popínavých dřevin od břečťanu (Hedera helix), přes podražec velkolistý (Aristolochia durior), přísavník pětilistý (Parthenocissus quinquefolia), přísavník trojlaločný (Parthenocissus tricuspidata), révu vinnou (Vitis vinifera) a wistárii čínskou (Wisteria sinensis) až po aktinidii čínskou (Actinidia chinensis).
Častolovice
V růžové zahradě kromě růží rostou např. trnovníky srstnaté (Robinia hispida). Na růžovou zahrádku navazují další výsadby dřevin, např. šácholan hvězdovitý (Magnolia stellata), převislý kultivar modřínu (Larix decidua ´Pendula´), pivoňka keřovitá (Paeonia suffruticosa), bohatá kolekce nízkých stálezelených jalovců, okrasná vrba s listy bílými, zelenými a růžovými (Salix integra ´Hakuro nishiki´), líska s pokroucenými větvemi (Corylus avellana ´Contorta´) a další.
Častolovice
Na budovu zámku navazuje oranžérie, po její severní straně se pne hortenzie latnatá (Hydrangea paniculata). Před oranžerií najdeme ještě např. ibišek syrský (Hibiscus syriacus), převislý kultivar čimišníku stromovitého (Caragana arborescens ´Pendula´), v trávníku kuželovité smrky sivé (Picea glauca ´Conica´). Na zdech oranžerie se pne břečťan, révovník krátkostopečný (Ampelopsis brevipedunculata) a aktinidie význačná (Actinidia arguta), která je mrazuvzdornější než kiwi a má plody asi 2 cm velké. Pod schody na balkon najdeme hortenzii Sargentovu (Hydrangea sargentiana), hortenzii latnatou (Hydrangea paniculata), hortenzii velkolistou (Hydrangea macrophylla).
Častolovice
Na ostrově a v blízkosti rybníka se daří několika tisovcům dvouřadým (Taxodium distichum). V této části parku rostou ještě např. tavolníkovec jeřábolistý (Sorbaria sorbifolia), jasan ztepilý – kultivar s jediným lístkem v listu (Fraxinus excelsior ´Monophylla´), zmarličník japonský (Cercidiphyllum japonicum) a liliovník tulipánokvětý (Liriodendron tulipifera). Zmarličníků i liliovníků je v parku větší počet. Kolem obory roste několik dalších zajímavých dřevin – jírovec pleťový (Aesculus ×carnea), topol Simonův (Populus simonii), olše lepkavá střihanolistá (Alnus glutinosa ´Laciniata´), javor stříbrný (Acer saccharinum). Také tu roste skupina stálezelených jehličnanů, z nich nejzajímavější je cypřišek hrachonosný péřitý (Chamaecyparis pisifera ´Plumosa´). Další skupiny dřevin tvoří např. čimišník stromovitý (Caragana arborescens), trnovník akát, kultivar Bessonův (Robinia pseudacacia ´Bessoniana´) a meruzalka alpská (Ribes alpinum).
ČastoloviceČastolovice
Z jehličnanů zde rostou např. jedle obrovské (Abies grandis) a douglasky (Pseudotsuga menziesii). V louce roste jasan pensylvánský (Fraxinus pennsylvanica) a u Příčné cesty kultivar dubu letního s kuželovitou vzpřímenou korunou (Quercus robur ´Viminalis´).
Na okraji centrální louky ve skupině dřevin najdeme např. kaštanovník setý (Castanea sativa), liliovník tulipánokvětý (Liriodendron tulipifera), z keřů weigelie a kaliny. Blíže k zámku roste v louce platan javorolistý (Platanus ×hispanica) a ambroň západní (Liquidambar styraciflua) s krásným podzimním zbarvením listů.
Častolovice
U lipové aleje je skupina jírovců pleťových (Aesculus ×carnea) a další dřeviny – ořešák černý (Juglans nigra), javor tatarský (Acer tataricum), okrasná jabloň i třešeň a tavola kalinolistá (Physocarpus opulifolius). Větší skupinu tvoří dřín obecný (Cornus mas), dalšími keři tu jsou klokoč zpeřený (Staphylea pinnata), tavolník vrbolistý (Spiraea salicifolia) a tavolník Thunbergův. Nachází se tu i kolkvicie krásná (Kolkwitzia amabilis).
Na trávníku před Mini-zoo se nachází velký počet různých dřevin, např. roubovanec temnoplodce černoplodého (Aronia melanocarpa), štědřenec alpský (Laburnum alpinum), květem nápadný kdoulovec nádherný (Chaenomeles ×superba). Dále zde rostou korkovník amurský (Phellodendron amurense) a větší množství různých keřů, např. kalina obecná (Viburnum opulus), vilín a pivoňka keřovitá (Paeonia suffruticosa), trojpuk (Deutzia), dále naroubovaná vrba jíva převislá (Salix caprea ´Pendula´).
Častolovice
Park je rozdělen plotem na část kolem zámku a vzdálenější, méně navštěvovanou partii. Tam najdeme roztroušené mezi domácími dřevinami jedlovce kanadské (Tsuga canadensis), smrky omoriky (Picea omorika), borovice černé (Pinus nigra), břízu papírovitou (Betula papyrifera), zajímavý kultivar javoru mléče (Acer platanoides ´Cuculata´), zmarličníky japonské, z keřů zimolez Maackův (Lonicera maackii) z Mandžuska a severovýchodní Číny. Z novějších výsadeb jsou zde jedle korejské (Abies koreana). V zadní části parku mezi jehličnany roste nápadný kultivar jedle vznešené se stříbřitými jehlicemi (Abies procera ´Glauca´).
Častolovice
Fotografováno dne 8. 8. 2008.