Syn.: Ceanothus elegans Lem., Forrestia thyrsoides Raf.
Česká jména: latnatec (Mareček 1994)
Čeleď: Rhamnaceae Juss. – řešetlákovité
Ceanothus thyrsiflorus
Rozšíření: Roste jen na západě USA v Kalifornii a v Oregonu, v pobřežním úseku mezi městy Coos a Santa Barbara.
Ekologie: Součást křovin na písčitých pláních u moře i na přilehlých svazích, roste i ve formaci chaparral a na světlinách smíšených nebo jehličnatých lesů.
Popis: Stálezelený keř vysoký 0,6–6 m; větvičky jsou přímé, vystoupavé až křivolaké, jen zřídka plazivé, nekořenují, letorosty jsou zelené, hranaté, řídce chlupaté nebo lysé. Listy jsou střídavé; řapík je 0,3–1 cm dlouhý; čepel je eliptická až vejčitá, 1–4(–5) cm dlouhá a 0,5–1,5(–2) cm široká, od báze s 3 žilkami, na líci tmavozelená, lysá, na rubu světlejší, obvykle krátce pýřitá, zejména na žilkách, na bázi tupá až zaokrouhlená, na okraji obvykle nepodvinutá a s 23–48 drobnými, na konci žláznatými zoubky, na vrcholu tupá až zaokrouhlená. Květenství jsou koncové hrozny, řidčeji laty 2,5–9 cm dlouhé; květy jsou 5četné, oboupohlavné, světle modré nebo bílé; kališní lístky jsou kopinaté, za květu rozestálé; korunní lístky jsou nehetnaté, kopisťovité; tyčinek je 6; pestík srůstá z 3 plodolistů, semeník je polospodní. Plodem je kožovitá 3pouzdrá tobolka 3–4 mm široká.
Poznámka: Velmi blízce příbuzný druh Ceanothus griseus (někdy připojovaný jen na úrovni variety) se odlišuje především podvinutým okrajem listů.
Ceanothus thyrsiflorus
Ceanothus thyrsiflorus
Ceanothus thyrsiflorus
Fotografovala Alena Vydrová, dne 19. 4. 2018 (fotografované rostliny pocházejí z kultury – Španělsko, Katalánsko, Barcelona, El Jardí Botànic de Barcelona).