Syn.: Cedrus libani var. brevifolia Hook. f.
Čeleď: Pinaceae Lindl. – borovicovité
Cedrus brevifolia
Rozšíření: Endemit ostrova Kypru. Vyskytuje se pouze v pohoří Troodos.
Ekologie: Osidluje lesnaté svahy v nadmořské výšce od 1000 do 1300 m, roste společně například s druhy Pinus brutia a Quercus alnifolia. Oblast výskytu je omezena na poměrně malou lokalitu (cca 500 ha), zvanou Cedrové údolí (Cedar Valley / Koilada ton Kedrou).
Popis: Jehličnan dosahující výšky 30–40 m (vzácně až 60 m). V pozdějším věku, zhruba ve stáří sta let, se zpomaluje až zastavuje růst stromu do výšky, další růst je omezen pouze na horizontální větve, které vytvářejí výrazná patra, čímž koruna nabývá svého charakteristického deštníkovitého tvaru. Jehlice mají zelenomodrou barvu a jsou na rozdíl od ostatních druhů tohoto rodu velmi krátké, nejčastěji 5–8, zřídka až 12 mm. Šišky jsou vzpřímené, asi 7 cm dlouhé a 4 cm široké.
Ohrožení a ochrana: Na Kypru chráněný druh, podle Červeného seznamu IUCN (2011) je řazen k druhům zranitelným (VU).
Poznámka: V antických dobách byl ostrov Kypr jediným nalezištěm měděné rudy (od názvu ostrova odvozen název prvku – Cuprum). K jeho tavení bylo používáno obrovského množství dřevěného uhlí, takže celý ostrov byl za několik staletí téměř odlesněn. Cedr libanonský byl na konci 19. století na pokraji vyhynutí, zbylo posledních několik stromů. Naštěstí byl Brity (ostrov byl pod britskou nadvládou od roku 1878 do roku 1960) roku 1879 založen vrchní lesnický úřad (Forestry Department), který se zasadil o umělé vysazování cedru. Druh byl zachráněn, v současné době na území Cedrového údolí roste asi 200 000 stromů.
Cedrus brevifoliaCedrus brevifolia
Cedrus brevifolia
Cedrus brevifolia
Fotografováno v dubnu 2006 (Kypr, Cedrové údolí).