Syn.: Bombax pentandrum L., Ceiba anfractuosa M. Gómez, nom. illeg., Eriodendron anfractuosum DC., Eriodendron pentandrum (L.) Kurz, Xylon pentandrum (L.) Kuntze
Česká jména: kapok celolístečný (Presl 1846), kapok vlnatý (Polívka 1908)
Čeleď: Bombacaceae Kunth – cejbovité; Malvaceae Juss. – slézovité
Ceiba pentandra
Rozšíření: Skoro pantropicky rozšířený druh, často pěstovaný i zplaňující, proto je jeho přesný původní areál nejistý. Pravděpodobně pochází z tropické Ameriky, z oblasti od Mexika po severní Brazílii, byl zavlečen do tropické Afriky i Asie. Rod Ceiba zahrnuje asi 17 druhů, většina z nich se vyskytuje v tropické Americe.
Ekologie: Roste v deštných lesích, většinou v druhotných lesích, na vlhčích i sušších stanovištích, v galeriových lesích sušších oblastí, také v blízkosti archeologicky významných lokalit, v pásmu od pobřeží do nadmořské výšky okolo 1000 m.
Ceiba pentandra
Popis: Mohutný strom, až 60 m vysoký nebo i vyšší. Kmen je válcovitý, dosahuje 0,8–2 m v průměru, často je podepřen velmi silnými a nápadnými kořenovými náběhy; borka je hnědá nebo šedá, více či méně pokrytá krátkými trny, jinak však skoro hladká; koruna je rozložitá. Listy jsou 5–9četné, lysé, řapíky jsou 5–23 cm dlouhé, lístky s řapíčky 0,5–1,2 cm dlouhými jsou podlouhle kopinaté, 10–21 cm dlouhé a 2,3–4,2 cm široké, na bázi zúžené, na vrcholu špičaté, na okraji v horní části lístku někdy zubaté. Květenství je mnohokvěté, květy jsou 5četné, pravidelné, 2,5–4 cm dlouhé, stopka je 2,5–3 cm dlouhá, lysá, kalich je zvonkovitý, 4–5cípý, 1–1,2 cm dlouhý a 0,9–1,2 cm široký, vně lysý, hedvábitě chlupatý uvnitř, korunní lístky jsou obvejčité, 2,5–4 cm dlouhé a 1–1,5 cm široké, bledě žluté, chlupaté, tyčinek je 5. Plodem je elipsoidní tobolka, na obou koncích špičatá, 10–26 cm dlouhá a dosahující 3–4 cm v průměru, obsahující velké množství šedivého vlákna (kapok), semena jsou četná, 5,5–7 mm dlouhá a 4,4–5,5 mm široká.
Využití: Druh je významným zdrojem vlákna a dřeva – především pro vlákno (kapok) byl často pěstován i v tropických oblastech mimo Ameriku. Kapok se používá pro plnění pokrývek, polštářů, matrací, i pro izolaci, jako absorpční materiál a troud. V současnosti je nezřídka nahrazován jinými materiály, buď umělými, anebo nepravým kapokem z příbuzných druhů (např. Bombax ceiba). Ze dřeva se vyrábí papír.
Poznámka: Dávní Mayové považovali tento impozantní strom za posvátný, údajně dodnes jej indiánské obyvatelstvo kácí jen velmi neochotně. Spatřují v něm symbol celého vesmíru, jeho mohutné kořeny jsou zapuštěny do podsvětí, kmen žije v pozemském světě a jeho větve stoupají až do nebeských výšin k bohům.
Ceiba pentandraCeiba pentandra
Ceiba pentandra
Ceiba pentandra
Fotografovala Jindřiška Vančurová, dne 3. 2. 2015 (Belize, Caracol).