Zobrazit místo Celebeská provincie na větší mapě

Celebeskou provincii Malesijské oblasti Paleotropis tvoří ostrov Celebes a několik blízkých drobných ostrůvků. Celebes, 4. největší mezi indonéskými ostrovy, má velmi zvláštní geologickou historii. Jeho západní část je útržkem Laurasie, zatímco východ byl kdysi součástí Gondwany. Tato východní část je tvořena bazickými až ultrabazickými vyvřelinami a druhohorními vápenci, zatímco západ budují přeměněné horniny, ovšem dílem převrstvené mořskými sedimenty, ale ještě je zde jeden komplex prvohorních hornin, jímž pronikly žuly. Kromě toho je v dosahu ostrova 11 aktivních sopek. Klima je trpické a vlhké, ale jihozápad je ovlivněn suchým letním monzunem, který způsobuje výraznější sezónní dynamiku. Míra sezónnosti se však v různých částech ostrova liší.

Sulaveská provincie

Ve vegetaci nížinného deštného lesa je zastoupeno jen šest druhů dvojkřídláčovitých (Dipterocarpaceae), což je ve srovnání se sousedním Borneem jen nepatrný zlomek. Jinak druhová skladba těchto porostů je velmi pestrá. V deštných porostech zde může dominovat i významný australský element Eucalyptus deglupta (Myrtaceae). V deštných lesích jsou složitě strukturovaná patra dřevin a mnoho epifytů a lián, mezi nimi i druhy rodu Nepenthes. Velmi specifické jsou porosty na ultrabazických (hadcových) horninách s vysokým obsahem těžkých kovů. Ve vyšších částech ostrova jsou lesy s účastí bukovitých (Fagaceae) a s jehličnany z rodů Agathis a Podocarpus, které provází řada druhů stromových kapradin. V nejvyšších pohořích jsou křivolesy často s dominantními vřesovcovitými (Ericaceae); jen pěnišníků (Rhododendron) zde roste 24 druhů, brusnic (Vaccinium) je 16.

Sulaveská provincie

Květena provincie je bohatá, čítá více než 4200 druhů, mezi nimi jsou zastoupeny četné endemity. Flóra má přechodný charakter, v nížinných částech je spíše odvozena od flóry Nové Guineje, ale květena vyšších poloh je podobnější flóře Bornea. Souvislost s Gondwanou, potažmo s Austrálií, je dokumentována výskytem nahosemenných z čeledí Araucariaceae a Podocarpaceae, výskytem přesličníků (Casuarina) i zmíněného blahovičníku. Zasahují sem i staré typy holantarktického charakteru, např. Tasmannia piperita (Winteraceae), na druhé straně i holarktické elementy, např. Viola celebica a jasan Fraxinus griffithii.

Sulaveská provincie

Původní flóru této provincie na BOTANY.cz zastupují například:

Sousedící floristické provincie:

Sulaveská provincie

Fotografoval Petr Daubner.