Čeleď: Cannabaceae Endl. – konopovité; Ulmaceae Mirb. – jilmovité
Celtis australis
Rozšíření: Mediteránní druh, vyskytuje se v oblasti od Pyrenejského poloostrova až po Malou Asii, na Blízký východ a do Makaronésie (Kanárské ostrovy) byl v minulosti zavlečen a zdomácněl zde. V současnosti se druhotně vyskytuje také v jihovýchodní Austrálii a střední Kalifornii. Stromy podobné tomuto druhu ze Střední Asie a severní Indie patří k příbuznému druhu Celtis caucasica (částí literatury je tento druh hodnocen jen jako poddruh C. australis subsp. caucasica).
Ekologie: Roste v řídkých lesích, často v lužních lesích, roklích, ale i na skalnatých svazích, stoupá až do výšky 1200 m n. m. Kvete v dubnu a květnu.
Celtis australis
Popis: Strom až 25 m vysoký, s rozložitou korunou a chlupatými letorosty. Borka je hladká, popelavě šedá. Listy jsou střídavé, dvouřadé, dlouze řapíkaté, 5–15 cm dlouhé, nesouměrné, zašpičatělé se zubatým okrajem. Čepel je na rubu chlupatá, na líci drsná. Nenápadné žlutozelené květy jsou oboupohlavné nebo jen samčí, jednotlivé nebo ve skupinách po 2–3, mají 5 okvětních lístků, 5 tyčinek a vejčitý semeník s dvěma čnělkami. Plodem je 9–12 mm velká peckovice, zprvu zelená, později žlutá až červenavá a modročerná. Uvnitř je jedno semeno s vrásčitým povrchem. Nasládlé plody jsou jedlé a na stromě vytrvávají i po opadu listů.
Využití: Vysazuje se jako dekorativní strom, často ve stromořadí. V ČR se téměř nepoužívá, protože mladé stromky jsou citlivé na mráz. Má pružné a pevné dřevo s tmavým jádrem, které se používalo v kolářství, k výrobě dřevěných dechových nástrojů, rybářských prutů, v řezbážství a také v výrobě násad bičů (keltis řec. znamená bič). Z kůry stromů se dříve získávalo barvivo. Listy a plody se používají v lidovém léčitelství jako astringens. V některých zemích se plody dodnes zpracovávají (Španělsko, Řecko).
Poznámka: V třetihorách se břestovec jižní vyskytoval i na území naší republiky, po příchodu doby ledové ustoupil na jih. Jeho výskyt u nás je doložen četnými otisky listů a plodů, které byly (stejně jako jsou i dnes) vyhledávanou potravou řady živočichů.
Celtis australisCeltis australis
Celtis australis
Celtis australis
Fotografováno ve dnech 17. 5. 2006 (Chorvatsko, vodopády Krky), 30. 9. 2012 (Chorvatsko, Primošten) a 5. 10. 2012 (Chorvatsko, Vodice).