Niva potoka Čenkovička mezi obcemi Čenkovice a Bystřec (okres Ústí nad Orlicí – mapa) je chráněna od roku 1989 jako jedna z největších lokalit bledule jarní (Leucojum vernum) v Pardubickém kraji. Výměra přírodní památky je 7,53 ha.
Čenkovička
Potok, který bývá v mapách uváděn také jako Bystřec, pod obcí Čenkovice protéká poměrně hluboce zaříznutým údolím s četnými skalními výchozy. Směrem k obci Bystřec se údolí rozšiřuje, a to především od místa, kde potok přibírá dva přítoky z obou stran. Od soutoku potoků po toku dolů jsou louky v nivě pravidelně sečeny. Bohužel směrem k Čenkovicím, kde je niva mnohem užší, nejsou původní louky delší dobu sečeny. V některých místech jsou dokonce zalesněny olší a dubem. Nejvýše položená část chráněného území již zasahuje do chatové oblasti na dolním okraji Čenkovic.
Čenkovička
Břehové porosty potoka doprovází především olše lepkavá (Alnus glutinosa) a kromě bledule se v nivě vyskytuje prvosenka vyšší (Primula elatior), mokrýš střídavolistý (Chrysosplenium alternifolium), devětsil lékařský (Petasites hybridus), místy i devětsil bílý (P. albus). Hojným druhem je zde i sasanka hajní (Anemone nemorosa).
Čenkovička
Přírodní památka je dobře přístupná, údolím vede lesní cesta, která je značena jako turistická stezka i cyklostezka. Zvláště na jaře je hojně navštěvována. V blízkém okolí se rozhodně nejedná o jediné údolí s bohatým výskytem bledule. U blízkých Herbortic a Cotkytlí se nachází podobná chráněná území PP Selský potok a PR V dole.
Čenkovička
Fotografováno dne 21. 4. 2011.