Čeleď: Asteraceae Bercht. et J. Presl – hvězdnicovité
Centaurea akamantis
Rozšíření: Endemický druh Kypru, vyskytuje se pouze na poloostrově Akamas v západní části ostrova, jen na třech lokalitách – Avakas, Koufon a Falkonias. Byl popsán poprvé až v roce 1993.
Ekologie: Je známa jediná populace, která se vyskytuje na pouhých 7 km2, roste na velmi suchých strmých kamenitých místech porostlých roztroušenými křovinami, v nadmořské výšce od 70 do 100 m. Kvete od května až do listopadu, semena pak dozrávají průběžně od července do prosince.
Centaurea akamantis
Popis: Polokeř s poléhavými nebo převisajícími větvemi, 40–60 cm dlouhými, krátce chlupatými. Listy jsou střídavé, 1–9 cm dlouhé a 0,8–7 cm široké, dělené jednou až dvakrát do úzkých kopinatých úkrojků, které jsou šedozelené, hustě plstnaté. Úbory jsou jednotlivé, vyrůstají na konci větviček; zákrovy jsou válcovité, zákrovní listeny v několika řadách, úzce vejčité, na vrcholu špičaté; vnější květy na okrajích úboru jsou jazykovité, trubkovité květy jsou oboupohlavné, nafialovělé. Plody jsou nažky s chmýrem.
Ohrožení a ochrana: Druh je podle kritérií IUCN považován od roku 2006 za kriticky ohrožený, přísně chráněn je rovněž Bernskou úmluvou a Směrnicí o stanovištích. Nebezpečím je pro něj jak pastva, tak větrná eroze či možné vypuknutí lokálního požáru, které jsou na středomořských ostrovech časté.
Celá část poloostrova Akamas, kde se vyskytuje tento druh, je chráněna v rámci sítě Natura 2000, přístup turistů je sem omezen, stejně jako hospodářská činnost včetně pastvy. Nicméně dodržování legislativy na středomořských ostrovech není snadné zajistit, vlastnictví políček a pastvin je pro jednotlivé rodinné klany důležitou otázkou a nevěsta tradičně dostává věnem hospodářskou půdu. V případě vyhlášení národního parku by některé rodiny rázem výrazně zchudly, protože ani finanční kompenzace jim nezajistí náhradní pozemky, které již na ostrově nejsou v dané kvalitě k dispozici.
Centaurea akamantis
Centaurea akamantis
Centaurea akamantis
Centaurea akamantis
Centaurea akamantis
Fotografováno v listopadu 2013 (Kypr, poloostrov Akamas, kaňon Avakas).