Syn.: Centaurea rupestris subsp. finazzeri Hayek, Colymbada finazzeri (Adamović) Holub
Čeleď: Asteraceae Bercht. et J. Presl – hvězdnicovité

Centaurea finazzeri

Rozšíření: Pochází z Balkánu, kde s jistotou roste v Severní Makedonii v údolí Vardaru, v severním Řecku, v Bulharsku v údolí řeky Strumy. Výskyt v Srbsku vyžaduje potvrzení.

Ekologie: Stanovištěm jsou kamenité křovinaté svahy a skalní terásky, preferuje vápencové podloží. Vystupuje do nadmořské výšky asi 700 m.

Centaurea finazzeri

Popis: Vytrvalá bylina, lodyha je přímá, 20–50(–70) cm vysoká, jednoduchá nebo v horní části řídce větvená. Listy jsou střídavé, peřenodílné, pavučinatě chlupaté, úkrojky jsou podlouhlé až čárkovité, 2(–5) mm široké. Květenství jsou stopkaté úbory; zákrov je vejcovitý, 1,2–1,5 cm dlouhý, zákrovní listeny jsou kopinaté, jemně chlupaté, se sbíhavým hnědým přívěskem, který na okraji nese drobné zuby, na vrcholu někdy s delším, 1–2 mm dlouhým hrotem; koruna je nálevkovitá, žlutá, okrajové květy jsou delší než vnitřní. Nažky jsou asi 4 mm dlouhé, chlupaté, chmýr dosahuje třetiny až poloviny délky nažky.

Poznámka: Patří do příbuzenského okruhu Centaurea rupestris, který má těžiště výskytu na Balkáně a zasahuje i do jižních Alp, na Apeninský poloostrov a do Turecka. V tomto okruhu se dnes rozlišuje větší počet podobných druhů, které se často liší tvarem zákrovních listenů a jejich přívěsků, které mohou, a nemusí mít koncový hrot. I v rámci tohoto druhu se na severu Řecka rozlišuje ještě subsp. kozanii.

Centaurea finazzeri
Centaurea finazzeri

Fotografovali Gianmaria Bonari a Kryštof Chytrý, dne 21. 6. 2019 (Severní Makedonie, Demir Kapija).