Syn.: Centaurea debeauxii subsp. nemoralis (Jord.) Dostál, Centaurea inuloides Willk., Centaurea inuloides Fisch. ex Janka, Centaurea nigra var. nemoralis (Jord.) Gremli, Centaurea nigra subsp. nemoralis (Jord.) Gremli
Čeleď: Asteraceae Bercht. et J. Presl – hvězdnicovité
Centaurea nemoralis
Rozšíření: Druh roste na poměrně malém areálu v západní a střední Evropě. Je znám z Francie, severní Itálie, Švýcarska, západní části Německa a z Belgie, vyskytuje se také ve Velké Británii (zde určitě v Anglii a ve Walesu).
Ekologie: Stanovištěm jsou louky a pastviny, vřesoviště, hrany skal a okraje cest, dosti často na poněkud vápnitých půdách.
Centaurea nemoralis
Popis: Vytrvalá bylina; lodyha je přímá, tuhá, 10–80 cm vysoká, většinou v horní části metlovitě větvená, světle zelená, rýhovaná, pokrytá krátkými kadeřavými nežláznatými chlupy. Listy jsou střídavé, dosti hustě pokryté krátkými nežláznatými chloupky; dolní jsou řapíkaté, 4–19 cm dlouhé a 1–5 cm široké, celokrajné, chobotnaté až peřenolaločnaté, lodyžní listy jsou menší, přisedlé, čárkovité až kopinaté, celokrajné nebo jen u báze laločnaté. Úbory jsou početné, na koncích větví latovitého květenství; zákrov je vejcovitý až kulovitý, 9–14 mm v průměru, zákrovní listeny jsou mnohořadé, kopinaté, vnější 7–12 mm dlouhé, zelené, s tmavým, trojúhelníkovitým, nesbíhavým, na okraji dlouze třásnitým přívěskem; květy jsou oboupohlavné, trubkovité, červenofialové, s korunou hluboce rozdělenou na 5 cípů; všechny květy v úboru jsou zhruba stejně dlouhé. Nažky jsou asi 3 mm dlouhé, poněkud zploštělé, světle hnědé, obvykle krátce chlupaté, chmýr často chybí nebo jej tvoří špinavě bílé, krátké štětiny.
Poznámka: Patří do taxonomicky velmi komplikované skupiny blízké chrpě luční (Centaurea jacea); od ní se nápadně liší prutovitě větvenou lodyhou, úbory s velikostně neodlišenými okrajovými květy a třásnitými přívěsky na zákrovních listenech. Nejblíže je zřejmě příbuzná dalším západoevropským chrpám, zejména druhům Centaurea nigra, která zasahuje až do České republiky, a pyrenejská Centaurea debeauxii.
Centaurea nemoralis
Centaurea nemoralis
Centaurea nemoralis
Centaurea nemoralis
Fotografovali Alena Vydrová a Vít Grulich, dne 26. 7. 2016 (Belgie, De Panne, rezervace Westhoek).