Syn.: Jacea phrygia (L.) Soják
Čeleď: Asteraceae Bercht. et J. Presl – hvězdnicovité
Centaurea phrygia
Rozšíření: Areál se rozkládá od východní Skandinávie po západní Sibiř, na jih po Rumunsko, na jihozápad po jihovýchod Saska a sever Čech.
V ČR se vyskytuje pouze v Krušných horách, na Šluknovsku, v Jeseníkách a jejich podhůří; jednotlivé, nejspíše druhotné lokality jsou roztroušeny po ostatním území. Na Slovensku roste hojně na východ od povodí Torysy, západněji jsou známy jen malé ostrůvky v podhůří Tater.
Ekologie: Součást vegetace mezofilních trávníků na hlinitých, živinami středně zásobených půdách, ve střední Evropě roste především v podhorských a horských oblastech.
Centaurea phrygia
Popis: Vytrvalá bylina vysoká (30–)40–80(–100) cm; lodyha je přímá, v dolní části odstále chlupatá, v horní polovině obvykle větvená. Listy jsou střídavé, dolní řapíkaté, čepel středních listů je kopinatá, 7–12 cm dlouhá a 2–3 cm široká, obvykle celistvá. Úbory vyrůstají jednotlivě na koncích větví, dorůstají až 4 cm v průměru; zákrov je kulovitý až krátce válcovitý, (1,3–)1,4–1,8(–1,9) cm dlouhý a (1–)1,3–1,7(–1,8) cm široký, přívěsky vnějších a středních zákrovních listenů jsou tmavohnědé až téměř černé, na vrcholu s třásnitým přívěskem 5–8,5(–10,5) mm dlouhým, v horní části obloukovitě vyhnutým; okrajové květy jsou paprskující, jalové, vnitřní jsou oboupohlavné, růžovofialové. Plodem jsou válcovité nažky 2,8–3,6 mm dlouhé, chmýr je (0,5–)0,6–1,2(–1,5) mm dlouhý. Diploidní druh.
Ohrožení a ochrana: Červený seznam ČR (2012) řadí chrpu třepenitou k silně ohroženým druhům (C2b).
Poznámka: Taxonomicky složitý polyploidní komplex Centaurea phrygia tvoří ve střední Evropě alespoň čtyři velmi podobné druhy. V ČR je z nich nejhojnější rovněž diploidní Centaurea pseudophrygia, která se především vyznačuje dlouhými hnědými přívěsky zákrovních listenů. V západních Karpatech od Beskyd po Tatry ji nahrazuje tetraploidní Centaurea erdneri. Čtvrtým středoevropským druhem je spíše teplomilná Centaurea stenolepis s přívěsky dosti světlými.
Centaurea phrygia
Centaurea phrygia
Centaurea phrygia
Fotografováno dne 3. 7. 2018 (Slovensko, pohoří Čergov, sedlo Priehyba).