Syn.: Centaurea rhenana Boreau, Acosta stoebe (L.) Soják., Acosta rhenana (Boreau) Soják, Centaurea paniculata auct. non L., Centaurea maculosa auct. non Lam. – chrpina latnatá, chrpa porýnská
Čeleď: Asteraceae Bercht. et J. Presl – hvězdnicovité
Centaurea stoebe
Rozšíření: Střední a východní Evropa, na východ po Ukrajinu a střední část evropského Ruska, druhotně v Severní Americe, Austrálii a na Havajských ostrovech. U nás roztroušeně až hojně na vhodných stanovištích v teplých oblastech Čech i Moravy, od planárního do suprakolinního stupně.
Ekologie: Roste na skalách, kamenitých svazích, sutích, většinou na výslunných a suchých stanovištích, častěji na bazických podkladech nebo na nevyvinutých, mělkých půdách. Druh kvete od června do září.
Popis: Dvouleté nebo krátce vytrvalé, monokarpické byliny (rostlina vykvete jen jednou, potom hyne). Lodyha nejčastěji jedna přímá (řidčeji až pět), vystoupavá, do 0,5 m vysoká, hranatá, tuhá, řídce pavučinatě chlupatá, šedozelená, často fialově naběhlá. Listy přízemní růžice za květu odumřelé, řapíkaté, 6–15 cm dlouhé, s čepelí dvakrát peřenosečnou v čárkovitě kopinaté až úzce kopisťovité úkrojky. Lodyžní listy četné, přisedlé, menší, šedozelené, drsné velmi krátkými chlupy. Úbory poměrně malé, 1,5–2,5 cm v průměru, světle růžové, růžové nebo bělavé, skládající latovité nebo hroznovité květenství, zákrov vejcovitý, zákrovní listeny světle zelené, podélně světleji žilkované, v horní části s tmavě hnědým přívěskem. Okrajové květy s korunou zřetelně paprskující. Plodem je nažka.
Variabilita: U nás se vyskytují dva poddruhy lišící se ploidií (diploidní subsp. stoebe a tetraploidní subsp. australis), které se kromě chromozomového počtu a drobných morfologických rozdílů liší i v dalších aspektech: diploidní rostliny jsou monokarpické (kvetou a plodí jednou za život) a vyskytují se spíše na přirozených stanovištích, zatímco tetraploidní rostliny jsou polykarpické a osidlují stanoviště převážně sekundární.
Centaurea stoebeCentaurea stoebe
Centaurea stoebeCentaurea stoebe
Centaurea stoebe
Fotografováno dne 21. 7. 2009 (PP Baba v Praze).