Čeleď: Asteraceae Bercht. et J. Presl – hvězdnicovité
Centaurea tchihatcheffii
Rozšíření: Centaurea tchihatcheffii je úzce endemickým druhem Turecka, který se vzácně vyskytuje jen u vesnice Gölbaşi poblíž Ankary (střední Anatolie). Poprvé jej nalezl Pierre de Tchihatcheff v roce 1848.
Ekologie: Druh roste ve stepní oblasti.
Popis: Jednoletá bylina, doba květu začíná v polovině dubna a v květnu, trvá až do konce června – v závislosti na přírodních podmínkách. Druh je v některých ohledech dosti výjimečný, zaujme například barevnou pestrostí květů – dominuje červená, růžovočervená, růžová, vzácně se objevuje i bílá. Plodem je nažka.
Ohrožení a ochrana: Centaurea tchihatcheffii je kriticky ohroženým druhem Turecka (CR). Tento druh je chráněn také Úmluvou o ochraně evropských planě rostoucích rostlin, volně žijících živočichů a přírodních stanovišť (Bernská úmluva). Turecké úřady se snaží naklonit si pro potřebu ochrany tohoto druhu i veřejné mínění. V Gölbaşi probíhá výroční slavnost, na které se prověřuje informovanost veřejnosti o ochraně druhu.
Centaurea tchihatcheffii
Fotografováno na jaře 2007 (Turecko, Gölbaşi).