Syn.: Gentiana pulchella Schwartz, Gentiana ramosissima Vill., Gentiana gerardii F. W. Schmidt, Chironia gerardii (F. W. Schmidt) F. W. Schmidt, Erythraea ramosissima (Vill.) Pers., Erythraea pulchella (Swartz) Fries, Centaurium ramosissimum (Vill.) Druce, Centaurium pulchellum subsp. ramosissimum (Vill.) P. Fourn
Čeleď: Gentianaceae Juss. – hořcovité
Centaurium pulchellum
Rozšíření: Západní, jižní a střední Evropa, Středozemí, západní Asie – až po Pákistán a Kazachstán. Nejistý na Azorských ostrovech. Adventivně by se měl tento druh vyskytovat i v Jižní Americe (jižní Brazílie, Argentina, Chile, Uruguay). U nás se objevuje roztroušeně až vzácně v teplejších oblastech.
Ekologie: Roste na vlhkých, obnažených a většinou zasolených půdách, na slatinných loukách a u vlhčích cest, obvykle v pásmu nížin až pahorkatin.
Popis: Jednoletá až dvouletá bylina, 4–20 cm vysoká, lodyha přímá, již od dolní části větvená – pokud nevětvená, pak jsou rostliny jen do 6 cm vysoké, listy podlouhle vejčité, bez přízemní listové růžice, květenství mnohostranný vrcholík, někdy však jen několikakvětý vidlan, květy stopkaté, většinou 5četné, růžové až červenofialové, vzácně i bílé. Plodem je válcovitá tobolka.
Ohrožení a ochrana: Zeměžluč spanilá patří k ohroženým druhům naší květeny (C3). Zákonem chráněným druhem je na Slovensku a v Irsku.
Poznámka: Zeměžluč je dobře známou léčivou rostlinou, tento druh však (především vzhledem ke své vzácnosti) sbírán nebýval.
Centaurium pulchellumCentaurium pulchellum
Centaurium pulchellumCentaurium pulchellum
Fotografováno dne 12. 8. 2004 (Brno, Hády, Růženin lom).