Syn.: Centranthus macrosiphon var. micranthus Willk. ex Lange, Kentranthus calcitrapa Druce, Ocymastrum calcitrapa Kuntze, Rittera calcitrapa (L.) Raf., Valeriana annua Gray, Valeriana calcitrapae L.
Čeleď: Caprifoliaceae Juss. – zimolezovité; Valerianaceae Batsch – kozlíkovité
Centranthus calcitrapa
Rozšíření: Makaronésie a Mediterán – vyskytuje se v oblasti od Kanárských ostrovů přes severní Afriku a jižní Evropu až po Turecko, Krym a Kypr. Druh je morfologicky dosti variabilní, rozlišuje se několik infraspecifických taxonů.
Ekologie: Roste na kamenitých a skalnatých stanovištích, v lemech lesů a křovin, na úhorech, při okrajích polí a na ruderálních stanovištích, stoupá až do nadmořské výšky okolo 1800 m. Kvete od ledna do července.
Centranthus calcitrapae
Popis: Jednoletá bylina s lodyhou přímou, 4–40(–75) cm dlouhou, jednoduchou nebo větvenou. Listy jsou vstřícné, přízemní řapíkaté, v obrysu obvejčité, skoro celokrajné nebo i lyrovitě peřenodílné, 10–90 mm dlouhé a 6–40 mm široké, lodyžní listy jsou delší, lyrovitě peřenosečné, úkrojky jsou obkopinaté až obvejčité, celokrajné nebo mělce zubaté, na vrcholu tupé, nejvyšší listy jsou přisedlé. Květenství je větvené, složené z vidlanů, koruna je 5četná, růžová nebo bílá, 1–5(–6) mm dlouhá, na bázi vydutá nebo s krátkou ostruhou. Plodem je nažka.
Centranthus calcitrapaeCentranthus calcitrapae
Centranthus calcitrapae
Fotografováno dne 28. 3. 2006 (Španělsko, Kanárské ostrovy, Tenerife, Masca).