Syn.: Cephalanthera alba (Crantz) Simonk., Cephalanthera pallens Rich., Cymbidium pallens Sw., Epipactis alba Crantz, Serapias damasonium Mill., Serapias grandiflora Oeder, Serapias pallens (Sw.) S. B. Jundz.
Česká jména: kulatička zažloutlá (Presl 1819), okrotice zažlutlá (Presl 1846), kulatička zažloutlá (Opiz 1852, Sloboda 1852), okrotice bělavá (Čelakovský 1879), okrotice bílá (Polívka 1912, Dostál 1989)
Čeleď: Orchidaceae Juss. – vstavačovité
Cephalanthera damasonium
Rozšíření: Evropa kromě nejsevernějších oblastí a kontinentální části východní Evropy, její areál zasahuje přes Malou Asii a severní Írán po Kavkaz, zahrnuje i severní Afriku. U nás je nejrozšířenějším druhem okrotice, v některých oblastech je však poměrně vzácná.
Ekologie: Roste především v listnatých lesích a lesních lemech, výjimečně se objevuje i na nezastíněných stanovištích, většinou na zásaditých půdách. Kvete od května do července.
Popis: Vytrvalá bylina, 20–60 cm vysoká, lodyha přímá, lodyžních listů 3–6, asi 3–4krát delších než širokých, květy polouzavřené, krémově bílé. Je silně mykotrofní, vzácně se objevují dokonce zcela nezelené exempláře. Plodem je tobolka.
Ohrožení a ochrana: Okrotice bílá patří k vzácnějším druhům naší květeny vyžadující další pozornost (C4a), zákonem je chráněna jako ohrožená (§3), v mezinárodním měřítku je chráněna úmluvou CITES. K druhům potenciálně ohroženým je zařazena na Slovensku (NT), je zde i chráněna zákonem, stejně tak v Polsku a Moldávii.
Cephalanthera damasoniumCephalanthera damasonium
Cephalanthera damasoniumCephalanthera damasonium
Fotografováno od 9. 5. do 14. 7. 2003, 24. 5. 2004 a 9. 5. 2009 (Brno, Hády, Brno-Kohoutovice, Hostýnské vrchy a Chotuc).