Syn.: Cephalotaxus drupacea f. globosa Rehder et E. H. Wilson, Cephalotaxus drupacea var. sinensis Rehder et E. H. Wilson, Cephalotaxus harringtonii var. sinensis (Rehder et E. H. Wilson) Rehder
Čeleď: Taxaceae S. F. Gray – tisovité

Cephalotaxus sinensis

Rozšíření: Pochází z Číny, kde roste ve střední a východní části země v provinciích Kan-su, An-chuej, Kuang-si, Che-nan, Chu-pej, Chu-nan, Ťiang-su, Ťiang-si, Fu-ťien, Če-ťiang, Šen-si, Kuej-čou, S’-čchuan, Jün-nan a Kuang-tung. Také se vyskytuje na Tchaj-wanu.

Ekologie: Stanovištěm jsou horské jehličnaté nebo smíšené lesy, často v údolích nebo podél vodních toků; na substrát je nenáročný, roste na žule, pískovci i na vápencích. Lokality leží v nadmořských výškách 600–3200 m.

Cephalotaxus sinensis

Popis: Dvoudomý stálezelený jehličnan, keř nebo menší stromek vysoký až 12(–15) m, kmen může dorůst průměru až 1,2 m; borka je hnědá, šedohnědá až načervenalá; větvičky jsou na průřezu obvykle eliptické. Listy jsou střídavé, většinou směřují šikmo kupředu, mají kratičký řapík, čepel je čárkovitá až čárkovitě kopinatá, (1–)1,8–5(–7) cm dlouhá a 0,2–0,4 cm široká, na rubu obvykle s 2 dosti širokými bílými proužky, na bázi klínovitá, s víceméně rovnoběžnými, úzce podvinutými okraji, na vrcholu krátce hrotitá až zašpičatělá. Samčích šištic je 6–7, tvoří kulovitý strboul o průměru 4–7 mm, každá obsahuje 4–11 mikrosporofylů. Samičí šištice jsou jednotlivé nebo vyrůstají po 2–5(–8), nesou několik párů šedozelených, vejčitých, na vrcholu špičatých semenných šupin, každá nese 2 vajíčka. Semena jsou zcela obalena nachově červeným, 1,6–2,5 cm dlouhým a 0,8–1,6 cm širokým arilem s 6 podélnými rýžkami; semena jsou vejcovitá až elipsoidní.

Poznámka: Někteří badatelé zařazují rod Cephalotaxus do samostatné čeledi Cephalotaxaceae, jejímž hlavním odlišovacím znakem vůči tisovitým (Taxaceae) by měla být 2 vajíčka na každé semenné šupině; podle jiných do této čeledi náleží dokonce i rody Torreya a případně i Amentotaxus, tedy ty, které mají semeno také úplně obalené arilem. Ukazuje se ovšem, že celá čeleď Taxaceae je monofyletická, a proto její fragmentace není nezbytná.

Cephalotaxus sinensis
Cephalotaxus sinensis
Cephalotaxus sinensisCephalotaxus sinensis
Cephalotaxus sinensis
Cephalotaxus sinensis

Fotografovali Alena Vydrová a Vít Grulich, dne 6. 12. 2018 (Čína, Peking, Beijing Botanical Garden).