Čeleď: Caryophyllaceae Juss. – hvozdíkovité
Cerastium tomentosum var. aetnaeum
Rozšíření: Pravděpodobně endemický taxon, který se vyskytuje na sicilské Etně; vyžaduje další zkoumání.
Ekologie: Provází skalnatá místa a mělké kamenité půdy, zejména trávníky na zazemněném sopečném substrátu. Populace se nacházejí v nadmořské výšce 1000–2200 m.
Cerastium tomentosum var. aetnaeum
Popis: Vytrvalá volně trsnatá bylina nebo polokeřík s vystoupavými nebo poléhavými lodyhami, dorůstá výšky 10–20 cm. Listy jsou vstřícné, čárkovité až čárkovitě kopinaté, 1–2,2 cm dlouhé a 1–3 mm široké, obvykle jednožilné, na líci téměř lysé, na rubu jen řídce plstnatě chlupaté. Květenství je řídký vidlan; dolní listeny jsou 6–7 mm dlouhé; kališní lístky jsou 6–8 mm dlouhé, téměř lysé; korunní lístky jsou kopisťovité, 1–1,2 cm dlouhé, bílé, na vrcholu vykrojené; tyčinek je 10; blizen je 5. Plodem je tobolka 8–10 mm dlouhá.
Poznámka: Taxonomové si s touto lokální odchylkou rožce nevědí příliš rady a většinou tuto varietu zahrnují k běžné variabilitě druhu Cerastium tomentosum. Zdá se ale, že od typu se přece jen zřetelně odlišuje – právě drobnějším vzrůstem a méně intenzivním oděním.
Cerastium tomentosum var. aetnaeum
Cerastium tomentosum var. aetnaeum
Cerastium tomentosum var. aetnaeum
Cerastium tomentosum var. aetnaeum
Fotografovali Alena Vydrová a Vít Grulich, dne 26. 9. 2016 (Itálie, Sicílie, svahy Etny nad městečkem Nicolosi).