Čeleď: Caryophyllaceae Juss. – hvozdíkovité
Cerastium alsinifolium ×  C. arvense
Rozšíření: Vyskytuje se pouze v malinkém areálu západočeského endemita rožce kuřičkolistého (Cerastium alsinifolium). Lokality se nacházejí ve Slavkovském lese severně od Mariánských Lázní, zejména v okolí obce Prameny.
Ekologie: Roste výhradně na hadcových skalkách, nejčastěji na výslunných místech, na kontaktu výskytu rodičovských druhů.
Popis: Vytrvalá bylina; lodyhy jsou poléhavé, 10–25 cm dlouhé, chlupaté a mnohdy i žláznaté. Listy jsou vstřícné, vejčité až kopinaté, poněkud sivozelené, pýřité. Květenství je tvořeno vidlany; listeny jsou vejčité až vejčitě kopinaté, na okraji blanitě lemované; kališní lístky jsou vejčité, žláznatě chlupaté; koruna je bílá, 7–10 mm dlouhá, zřetelně delší než kalich; tyčinek je 10, pyl je většinou sterilní.
Poznámka: Rostliny křížence jsou charakteristické pro otevřené hadcové výchozy a jsou kompaktnější a mají větší, nápadnější květy než rožec kuřičkolistý (Cerastium alsinifolium), s nímž bývaly donedávna často zaměňovány. Roli hrálo také to, že rostou na atraktivnějších, fotogeničtějších místech. Jeho existence vyvolává otázky o stupni introgrese genů běžného rožce rolního (Cerastium arvense) a genetické korozi druhého rodiče, vzácného českého endemita.
Cerastium alsinifolium ×  C. arvenseCerastium alsinifolium ×  C. arvense
Cerastium alsinifolium ×  C. arvenseCerastium alsinifolium ×  C. arvense
Fotografoval Petr Krása, dne 11. 6. 2004 (Slavkovský les, rezervace Křížky).