Syn.: Cerastium serpyllifolium Tausch, Cerastium tauschianum Wolfner, Cerastium kablikianum Wolfner, Cerastium arvense var. subherbaceum Čelak. et var. glabrescens Čelak., Cerastium arvense subsp. alsinifolium (Tausch) Dostál – rožec hadcový, rožec západočeský
Čeleď: Caryophyllaceae Juss. – hvozdíkovité
Cerastium alsinifolium
Rozšíření: Roste pouze v České republice, je to český endemit. Výskyt je omezen na hadce (tzv. Mnichovské hadce) v centrální části Slavkovského lesa mezi obcemi Prameny, Mnichov, Louka, Sítiny.
Ekologie: Roste výhradně na hadcových půdách na lesních prameništích, na světlinách v prosvětlených borech či smrčinách a při vlhkých lesních cestách, případně na polohadcových skalkách. Na osluněných místech však převažují kříženci Cerastium alsinifolium × C. arvense. Kvete od května až do konce vegetační sezóny.
Cerastium alsinifolium
Popis: Vytrvalá bylina, tvoří rozvolněné trsy; lodyhy jsou obvykle vystoupavé, alespoň v horní polovině chlupaté a často i žláznaté. Listy jsou vstřícné, vejčité až kopinaté, (2,7–)4,7–12,2(–19,4) mm dlouhé, (1,2–)1,6–3,7(–5,3)krát delší než široké, zelené, v jejich paždí většinou chybějí drobné listy zkrácených postranních větví. Květenství je tvořeno vidlany; nejnižší listeny jsou nezřetelně blanitě lemované, takový lem je nápadnější až u listenů vyšších; kalich je (2,6–)3–4,6(–5,1) mm dlouhý, úzce blanitě lemovaný; koruna je (5,6–)6,4–9,1(–10,3) mm dlouhá; tyčinek je 10, s prašníky (0,5–)0,6–1(–1,2) mm dlouhými; čnělek je 5. Tobolky jsou (1,1–)1,6–3,2(–3,6) mm dlouhé, na vrcholu s 10 drobnými zoubky.
Ohrožení a ochrana: Rožec kuřičkolistý je zařazen mezi kriticky ohrožené druhy naší květeny (C1r), ve stejné kategorii chráněn i zákonem (§1). Je chráněn i Bernskou úmluvou a Směrnicí o stanovištích (92/43/EHS).
Poznámka: Ačkoli se již delší dobu předpokládalo, že se tento druh kříží s rožcem rolním (Cerastium arvense), teprve nedávno se jednoznačně podařilo křížence prokázat. Zatímco rožec kuřičkolistý vyhledává polozastíněná, převážně vlhká stanoviště a není příliš nápadný, kříženci často rostou na skalkách a jsou nápadnější většími květy i šedavějšími listy. Pro rožec kuřičkolistý je rovněž charakteristická dlouhá doba kvetení.
Cerastium alsinifolium
Cerastium alsinifolium
Cerastium alsinifolium
Fotografoval Radim Cibulka, dne 26. 5. 2014 (NPR Pluhův bor).