Syn.: Cerastium strictum L., Leucodonium arvense (L.) Opiz
Čeleď: Caryophyllaceae Juss. – hvozdíkovité
Cerastium arvense
Rozšíření: Celá Evropa kromě jihozápadu Pyrenejského poloostrova, severní Skandinávie, jižní části Balkánu a jihu Ruska. Dále roste také ve střední a východní Asii, severní Africe, na Kanárských ostrovech a v Severní Americe (chybí v jihovýchodní části USA a v oblasti pouští a Velké pánve). Sekundárně i Jižní Amerika (Argentina, Bolívie, Chile) a Nový Zéland. U nás roste po celém území od nížin po vrchoviny.
Ekologie: Roste podél cest, v příkopech, železničních náspech, na suchých mezích a stráních, v lesních lemech. Upřednostňuje sušší stanoviště a písčité až hlinité půdy chudé na živiny. Kvete od června do srpna.
Popis: Vytrvalá, 5–30 cm vysoká, řídce trsnatá bylina. Lodyha vystoupavá, odstále pýřitě chlupatá. Listy vstřícné, přisedlé, čárkovité až čárkovitě kopinaté, 10–30 mm dlouhé a 1,5–3,5 mm široké, většinou krátce šedavě pýřité, někdy i žláznaté, v jejich úžlabí vyrůstají svazečky listů až sterilní olistěné větévky. Květenstvím je vidlan s 5–15 květy vyrůstající na konci lodyh. Květy oboupohlavné, pravidelné, nálevkovité, 12–20 mm v průměru. Kalich pětičetný, jednotlivé lístky vejčitě kopinaté, tupé, se širokým blanitým lemem, korunní lístky bílé, 1,5–2,5krát delší než kališní, čnělek 5. Plodem je tobolka.
Cerastium arvenseCerastium arvense
Cerastium arvense
Cerastium arvense
Fotografováno dne 12. 5. 2005 (Praha-Písnice) a 21. 4. 2007 (Žebrákov).