Syn.: Alsine brachypetala (Pers.) E. H. L. Krause, Cerastium viscosum Pollich et auct., non L., Cerastium tauricum Spreng.
Česká jména: rožec krátkoplátečný (Domin-Podpěra 1928, Dostál 1950, Kubát 2002)
Slovenská jména: rožec krátkokorunný (Dostál 1950), rožec krátkolupienkový (Marhold-Hindák 1998)
Čeleď: Caryophyllaceae Juss. – hvozdíkovité
Cerastium brachypetalum
Rozšíření: Roste v západní, jižní a střední Evropě, na sever po jih Švédska, na východ po Krym, zasahuje i do severní Afriky. Zavlečený do Severní Ameriky, kde byl zaznamenán zejména ve východní části Spojených států až po Kansas a Oklahomu, na západním pobřeží jen v Oregonu. U nás roztroušeně v teplejších oblastech, v termofytiku a teplejším mezofytiku s těžištěm v kolinním stupni, ve vyšších polohách chybí.
Ekologie: Optimum nachází na výslunných travnatých nebo keřnatých, často i skalnatých stráních, zvláště v říčních údolích, na travnatých okrajích a světlinách teplomilných doubrav, méně často roste na mezích nebo železničních náspech. Roste na mělkých i hlubších, bohatších, často vápencových substrátech. Kvete v dubnu a květnu.
Cerastium brachypetalum
Popis: Jednoletá, štíhlá, šedavě zelená, hustě a měkce chlupatá a často žláznatá bylina, obvykle 15–40 cm vysoká. Lodyha je přímá nebo na bázi vystoupavá, jednoduchá nebo od báze větvená, odstále chlupatá a většinou též chlupatá. Dolní listy jsou kopisťovitě obvejčité, ostatní podlouhle vejčité až eliptické, všechny hustě chlupaté. Vidlany řídké s dlouhými větvemi. Květní a plodní stopky jsou několikrát delší než kalich. Všechny listeny jsou bylinné, bez blanitého lemu. Kališní lístky jsou kopinaté, blanitě lemované, často žláznaté, nežláznaté chlupy daleko přečnívají jejich špičku, korunní lístky jsou většinou o něco kratší než kališní, dvoulaločné, na bázi brvité, tyčinek je 10. Plodem je tobolka.
Záměny: Patří ke skupině jednoletých rožců. Rožec nízký (Cerastium pumilum) a rožec lepkavý (Cerastium glutinosum) se liší nežláznatými chlupy na kalichu, které svou délkou nepřesahují jeho vrchol. Rožec pětimužný (Cerastium semidecandrum) má horní listeny více než z poloviny blanité. Nejpodobnější je rožec klubkatý (Cerastium glomeratum), který má stažená květenství a mnohem kratší květní a plodní stopky.
Ohrožení a ochrana: Červeným seznamem ČR je jeho nominátní poddruh zařazen mezi ohrožené druhy (C3).
Cerastium brachypetalumCerastium brachypetalum
Cerastium brachypetalum
Cerastium brachypetalum
Cerastium brachypetalum
Fotografováno dne 11. 5. 2013 (u Karlštejna).