Syn.: Cerastium triviale subsp. alpinum Mert. et W. D. J. Koch, Cerastium longirostre Wich, Cerastium macrocarpum Schur, nom. illeg., Cerastium vulgare subsp. fontanum (Baumg.) Dostál, nom. inval.
České mená: rožec prameništní (Kubát 2002)
Slovenské mená: rožec prameniskový (Marhold et Hindák 1998)
Čeľaď: Caryophyllaceae Juss. – hvozdíkovité / klinčekovité
Cerastium fontanum
Rozšírenie: V širokom ponímaní druh s cirkumpolárnym, boreo-temperátnym typom areálu, zavlečený a naturalizovaný aj v iných územiach. V úzkom ponímaní stredoeurópsky horský druh vyskytujúci sa v Alpách (Rakúsko, Nemecko, Taliansko), v Dalmácii v severnej časti Balkánskeho polostrova. V Západných Karpatoch na Slovensku a v Poľsku, vo Východných a Južných Karpatoch v Rumunsku a na Ukrajine. V ČR rastie v Sudetoch v Hrubom Jeseníku, údaj z Králického Sněžníka je nepotvrdený. Na Slovensku v celých vyšších Karpatoch od Fatier po Tatry, vzácne v Muránskej planine, v Slovenskom raji, v Slovenskom rudohorí a v Bukovských vrchoch.
Ekológia: Rastie na vlhkých stanovištiach v hôľnych spoločenstvách, na lúkach, pasienkoch, často v okolí prameňov a potokov na štrkových naplaveninách. Najmä na vápencoch, vzácnejšie na silikátoch v horskom až alpínskom stupni. Kvitne v júni až auguste.
Cerastium fontanum
Opis: Trváca bylina vysoká (10–)20–25(–50) cm. Byľ je vystúpavá, na báze odnožujúca, s početnými sterilnými výhonkami, husto dlho chlpatá, chlpy nežliazkaté. Byľové listy na vrchole tupo končisté, spodné podlhovasté, obrátene kopijovité alebo lopatkovité, 10–17 mm dlhé, stredné byľové listy elipsovité až široko vajcovité, 16–25(–28) mm dlhé. Horné listy, resp. najspodnejšie listene kopijovité, na vrchole končisté, s blanitým vrcholom, 4–7(–9) mm dlhé. Súkvetie riedke, málokveté, slabo rozkonárené, koncové vidlice obvykle 3-kveté. Konáre súkvetia a stopky kvetov husto nežliazkato chlpaté až takmer vlnaté. Kališné lístky podlhovasto kopijovté, blanito lemované, 5–7 mm dlhé. Korunné lupienky úzko klinovité, 5–7(–8) mm dlhé, zárez lupienka 2–3 mm hlboký. Plodom je tobolka.
Ohrozenie a ochrana: V ČR vzácny druh zaradený v Červenom zozname (2017) do kategórie VU/C2r.
Cerastium fontanumCerastium fontanum
Cerastium fontanum
Foto: 19. 8. 2011 (Slovensko, Vysoké Tatry).