Syn.: Cerastium arvense subsp. lerchenfeldianum auct. non (Schur) Asch. et Graebn.: Dostál, Cerastium arvense var. alpicola Sagorski et Gus. Schneid., Cerastium arvense var. tatrae Borbás, Cerastium glandulosum (Kit.) Jáv., Cerastium raciborskii Zapał., Cerastium strictum subsp. tatrae (Borbás) Májovský ex Dostál, Cerastium tatrae Borbás, Stellaria glandulosa DC.
Čeleď: Caryophyllaceae Juss. – hvozdíkovité
Cerastium arvense subsp. glandulosum
Rozšíření: Je endemitem Západních Karpat. V ČR neroste, na Slovensku je rozšířen v Západních Tatrách, ve Vysokých a hojně v Belianských Tatrách.
Ekologie: Roste na suťových svazích a erozí obnažených hlinitých plochách, na kamenitých holích a skalách. Je rozšířen na vápencích, řidčeji na žulách. Vyskytuje se v alpínském, méně často v klečovém stupni. Kvete od června do srpna.
Cerastium arvense subsp. glandulosum
Popis: Z hustých trsů vystupují početné, 8–15 cm vysoké lodyhy, dole olysalé, s dolními listy zúženými v krátký řapík, špičatými, úzkými, 4–9krát delšími než širokými, jen na okraji chlupatými. V úžlabí některých dolních listů bývají svazečky úzkých listů. Květy jsou bílé, asi 1,5 cm v průměru, po 1–6, s nesrostlým kalichem i korunou. Semeník má 5 čnělek, kališní lístky jsou tupé, korunní lístky vždy vykrojené, 2,5–3krát delší než kalich. Plodem je nažka.
Ohrožení a ochrana: Na Slovensku je rožec rolní žláznatý hodnocen jako potenciálně ohrožený taxon a zákonem chráněn (NT/§).
Poznámka: V poslední době je tento taxon považován za samostatný druh Cerastium tatrae (rožec tatranský). Není vyloučeno, že je konspecifický s šířeji se vyskytujícím vysokohorským druhem Cerastium strictum, který z Karpat není udáván. Oba druhy jsou tetraploidní.
Cerastium arvense subsp. glandulosumCerastium arvense subsp. glandulosum
Cerastium arvense subsp. glandulosum
Fotografováno dne 27. 7. 2008 (Slovensko, Roháče, Volovec).