Syn.: Cerastium arvense var. latifrons Urum., Cerastium moesiacum f. rhodopeum Georgiev, Cerastium rhodopeum (Georgiev) Georgiev
Čeľaď: Caryophyllaceae Juss. – hvozdíkovité / klinčekovité
Cerastium moesiacum
Rozšírenie: Hory Balkánskeho polostrova od Bosny, južného Srbska a pohoria Stará planina v Bulharsku po severné Grécko.
Ekológia: Rastie na horských pastvinách a alpínskych lúkach, na kryštalických horninách, ale aj na vápencoch, kde spravidla rastie na hlbších pôdach. Zväčša od 1300 do 2200 m n. m.
Cerastium moesiacum
Opis: Trváca, riedko trsnatá, plstnatá bylina vysoká 20–40 cm. Listy nekvitnúcich výhonkov ružicovito usporiadané, široko elipsovité až obrátene vajcovité, na vrchole tupé, bielo plstnaté. Stonkové listy do 25 × 10 mm veľké, elipsovité až široko kopijovité. Súkvetie bohaté, vidlicovité, listene a kališné lístky na vrchole tupé, so širokým blanitým lemom, plstnaté. Korunné lístky viac než 2× také dlhé ako kališné lístky. Tobolka 10–12 mm, zuby zväčša vzpriamené, s ohrnutým okrajom. Semená 1–1,6 mm veľké, zvraštené.
Cerastium moesiacumCerastium moesiacum
Cerastium moesiacum
Cerastium moesiacum
Cerastium moesiacum
Foto: 5. 7. 2011 (Albánsko, Prokletije, údolie Livadi i Çiples pod Maja e Zeze).