Čeleď: Caryophyllaceae Juss. – hvozdíkovité
Cerastium octandrum
Rozšíření: Areál se rozkládá ve východní Africe od Eritrey po Tanzánii, na západ zasahuje i do Jižního Súdánu a do východního pohraničí Konga; izolovaný ostrůvek se nachází také na Kamerunské hoře v Kamerunu a Jemenu.
Ekologie: Provází nezapojenou vegetaci afroalpinského stupně, zejména na mělkých půdách na skalních teráskách; roste v nadmořských výškách 1900–4250 m.
Cerastium octandrum
Popis: Útlá jednoletá bylina s lodyhou většinou přímou, vysokou 2–40 cm, někdy od báze větvenou, chlupatou a žláznatou. Listy jsou vstřícné, přisedlé, dolní kopisťovité, vyšší obvykle vejčité, 0,3–2,5 cm dlouhé a 1–10 mm široké, oboustranně chlupaté. Květy jsou uspořádány ve vrcholových vidlanech, jsou podepřené bylinnými listeny s blanitým lemem; květy jsou 4–5četné; kališní lístky jsou volné, 4–7 mm dlouhé, zelené, blanitě lemované, na vnější straně s nežláznatým i žláznatým oděním; korunní lístky jsou zhruba stejně dlouhé jako kalich, bílé, na konci hluboce vykrojené, vzácně chybějí; tyčinky jsou ve 2 kruzích. Tobolka je válcovitá, 0,4–1,3 cm dlouhá, někdy poněkud zakřivená, za zralosti s přímými zuby.
Poznámka: Rostliny z různých částí ostrůvkovitého areálu se poněkud liší v typu a intenzitě odění; je rozlišováno několik variet, jejichž skutečná taxonomická hodnota není dosud objasněna; s tím jsou spojeny i problémy se synonymikou.
Cerastium octandrum
Fotografováno dne 31. 10. 2013 (Etiopie, Simien Mountains, Bwahit).