Syn.: Cerastium obscurum Chaub., Cerastium opizii Seidl in Opiz, Cerastium semidecandrum subsp. subherbaceum Čelak., Cerastium semidecandrum subsp. glutinosum Čelak., Cerastium pumilum subsp. obscurum (Chaub.) Schinz et Thell.
Česká jména: rožec nízký (Domin-Podpěra 1928, Dostál 1950, Kubát 2002)
Slovenská jména: rožec nízky (Marhold-Hindák 1998)
Čeleď: Caryophyllaceae Juss. – hvozdíkovité
Cerastium pumilum
Rozšíření: Vzhledem k dosavadním záměnám s rožcem lepkavým (Cerastium glutinosum) není možné celkový areál stanovit. Ve střední Evropě je vzácnější než rožec lepkavý. Roste s jistotou v České republice, na Slovensku, v Rakousku, Maďarsku, na Ukrajině a v Rumunsku. U nás ve středních a severozápadních Čechách a na jižní Moravě.
Ekologie: Vyhledává výslunná travnatá, často kamenitá stanoviště, někdy i antropogenního charakteru. Nížinný až pahorkatinný druh oblastí s výskytem bázemi bohatých substrátů jako vápence, spraše, čediče nebo hadce.
Cerastium pumilum
Popis: Jednoletá, tmavě zelená, často načervenalá bylina, obvykle do 20 cm vysoká. Lodyha je vystoupavá nebo přímá, řidčeji poléhavá, nejspodnější jarní lodyžní článek se žláznatými i nežláznatými nebo řidčeji pouze s nežláznatými chlupy. Dolní listy jsou obkopinaté, ostatní vejčitě kopinaté, vejčité až široce eliptické. Květenstvím je vidlan. Nejdolejší (primární) listeny obvykle bez blanité špičky, pokud je přítomna, obvykle zaujímá nanejvýš čtyři setiny délky listenu. Kališní lístky blanitě lemované, žláznaté, často s jednoduchými chlupy na vrcholu a někdy při bázi. Nejdelší žláznaté chlupy na kališních lístcích 0,4–0,6 mm. Korunní lístky jsou bílé, na vrcholu vykrojené, v obrysu obvejčité. Tyčinek je 5–10, v převážné části roslin v populacích více než 6. Stylodia nejčastěji 1,2–1,8 mm dlouhá. Plodem je tobolka.
Záměny: Patří ke skupině jednoletých, vzájemně si podobných druhů. Rožec klubkatý (Cerastium glomeratum) a rožec krátkoplátečný (Cerastium brachypetalum) se liší na první (i když bližší) pohled nežláznatými chlupy na kalichu, které svou délkou přesahují jeho vrchol. Útlejší je rožec pětimužný (Cerastium semidecandrum), jehož horní listeny jsou více než z poloviny blanité, nápadné jsou nejdolejší listeny s charakteristickou zubatou blanitou špičkou, zabírající třetinu až polovinu jejich délky. Komplikovanější je rozeznat jej od rožce lepkavého (Cerastium glutinosum). Ukazuje se totiž, že dosavadní klíče, odlišující dva posledně jmenované na základě přítomnosti blanité špičky nejspodnějších listenů a jejich odění, k odlišení nestačí. Podle nejnovějších poznatků má rožec nízký oproti rožci lepkavému kromě nežláznatých chlupů na nejspodnějším jarním internodiu i chlupy žláznaté, někdy se však žláznaté chlupy nemusí vyskytovat. Rožec nízký má potom delší stylodia, delší žláznaté chlupy na kališních lístcích a větší zralá semena.
Ohrožení a ochrana: Po vyjasnění vztahu s rožcem lepkavým patří do kategorie ohrožených druhů (C3).
Cerastium pumilum
Cerastium pumilum
Cerastium pumilum
Cerastium pumilum
Fotografováno dne 4. 5. 2013 (Praha).