Syn.: Cerastium triviale Link, Cerastium caespitosum Aschers., Cerastium vulgare subsp. triviale (Link) Murb., Cerastium vulgatum subsp. caespitosum (Aschers.) Dostál, Cerastium fontanum subsp. vulgare (Hartm.) Greuter et Burget, Cerastium holosteoides subsp. vulgare (Hartman) Buttler
Čeleď: Caryophyllaceae Juss. – hvozdíkovité
Cerastium holosteoides triviale
Rozšíření: Jedná se o téměř subkosmopolitní druh. V České republice roste hojně po celém území.
Ekologie: Rožec obecný se vyskytuje běžně na pastvinách, polních mezích, travnatých okrajích cest, na lesních cestách, úhorech a loukách (suchých i vlhkých). Méně často roste na ruderálních stanovištích. Je diagnostickým druhem svazu Arrhenatherion. Kvete v od dubna do září.
Popis: Jedná se o dvouleté až vytrvalé, řídce trsnaté byliny, na bázi většinou s krátkými sterilními prýty. Květonosné lodyhy můžou být až 40 cm vysoké, ve třech nejhornějších článcích jsou dokola hustě pýřitě chlupaté. Dolní lodyžní lístky jsou obkopinaté a zúžené v krátký řapík. Ostatní listy bývají vejčitě až podlouhle kopinaté, poměrně tlusté a oboustranně pýřitě přitiskle chlupaté. Květenstvím je vidlan, který bývá zpočátku stažený a později řídký a mnohokvětý (zřídka chudokvětý). Květní stopky jsou přitiskle chlupaté. Vejčitě kopinaté kališní lístky bývají blanitě lemované. Bílé korunní lístky mají na bázi ojedinělé krátké brvy a jsou přibližně stejně dlouhé jako kališní. Plodem jsou tobolky s hnědými semeny.
Cerastium holosteoides trivialeCerastium holosteoides triviale
Cerastium holosteoides triviale
Fotografováno dne 8. 5. 2008 (Liptál).