Syn.: Cerastium alpinum subsp. uniflorum (Clairv.) Bonnier, Cerastium glaciale Gaudin ex Ser., Cerastium latifolium subsp. uniflorum (Clairv.) Dostál, Cerastium obtusatum Kitt.
České mená: rožec jednokvětý (Dostál 1989)
Slovenské mená: rožec jednokvetý (Marhold et Hindák 1998)
Čeľaď: Caryophyllaceae Juss. – hvozdíkovité / klinčekovité
Cerastium uniflorum
Rozšírenie: Alpsko-karpatský druh. Vyskytuje sa takmer v celých Alpách od Franzúzska po Rakúsko a Slovinsko. V Karpatoch na Slovensku a v Poľsku iba v najvyšších polohách Vysokých Tatier.
Ekológia: Rastie v skalných štrbinách, na vlhkých sutinách, v žľaboch, na morénach a podobných stanovištiach v alpínskom až subniválnom stupni, často ako jedna z posledných rastlín na najvyšších štítoch. Prevažne na severne orientovaných svahoch, na žulách a iných silikátových horninách. Kvitne v júli až auguste.
Cerastium uniflorum
Opis: Trváca, trsovitá bylina vysoká 3–12(–15) cm. Podzemok plazivý, tmavohnedý. Byľ je tenká, jemná, jednoduchá, vystúpavá, v dolnej časti takmer holá, v vrcholu roztrúsene až husto žliazkato chlpatá s vtrúsenými nežliazkatými chlpmi. Listy sediace, husto nežliazkato chlpaté s vtrúsenými žliazkatými chlpmi. Čepeľ dolných listov obrátene kopijovitá až úzko elipsovitá, 7–12 mm dlhá, 2–4 mm široká, stredné listy podobné avšak často o 1–2 mm dlhšie a širšie. Horné listy, resp. najspodnejšie listene 7–17(–19) mm dlhé, 3–7(–9) mm široké, obrátene kopijovité až široko elipsovité. Súkvetie redukované na 1 vrcholový kvet. Kvetné stopky tenké, vzpriamené, 8–28 mm dlhé, husto žliazkaté. Kališné lístky úzko elipsovité, na vrchole končisté, 5–7 mm dlhé. Korunné lupienky 10–12 mm dlhé, 8–9mm široké, zárez 3,5–4 mm hlboký. Plodom je tobolka.
Ohrozenie a ochrana: V Červenom zozname Slovenska (2015) je zaradený ako zraniteľný (VU) a patrí aj medzi zákonom chránené druhy.
Poznámka: Variabilný taxón, z Tatier i Álp bolo na základe odlišností odenia, habitusu a tvaru listov opísaných mnoho foriem. Zámeny sú možné s ďalšími taxónmi z okruhu Cerastium latifolium.
Cerastium uniflorum
Cerastium uniflorum
Fotografoval Alexander Duchoň a Mário Duchoň, 22. 7. 2017 (Slovensko, Vysoké Tatry, Sedlo Sedielko).