Syn.: Ceratocephala incurva Steven, Ceratocephala leiocarpa Steven, Ceratocephala spicata Moench, nom. illeg., Ceratocephala testiculata Besser, nom. illeg., Ceratocephalus falcatus (L.) Pers., Ranunculus falcatus L., Ranunculus testiculatus Crantz, nom. illeg.
Čeleď: Ranunculaceae Juss. – pryskyřníkovité
Ceratocephala falcata
Rozšíření: Dosti rozsáhlý areál zahrnuje jižní a střední Evropu od Španělska po Řecko, na sever zasahuje do Německa. Dále roste v severní Africe od Maroka po Tunisko a v Asii od Turecka po Sinajský poloostrov, na východ přes Írán až do střední Asie, Pákistánu a nejzápadnější Číny. Údaje z ČR vznikly na základě mylného určení.
Ekologie: Provází plochy s nezapojenou vegetací, ruderály, okraje polí, vystupuje do nadmořské výšky až 3000 m.
Ceratocephala falcata
Popis: Drobná jednoletá bylina; stvol je 2–12 cm vysoký, přitiskle chlupatý. Listy mají až 5 cm dlouhý řapík, čepel je celistvá nebo dlanitosečná, s čárkovitými, asi 2 dlouhými úkrojky. Květy dorůstají 0,8–1,6 cm v průměru, jsou 5četné; kališní lístky jsou za plodu vytrvalé, eliptické, 3–4 mm dlouhé, hustě vlnaté; korunní lístky jsou žluté, obkopinaté, 5–7 mm dlouhé, na bázi nesou nektarium; tyčinek je 5–10. Plody tvoří válcovité, 1–3 cm dlouhé souplodí zobanitých, 7–10 mm dlouhých nažek, zobánek je před špičkou ohnutý dolů.
Ohrožení a ochrana: V Rakousku a na Slovensku druh vyhynul (Ex).
Poznámka: Dosti proměnlivý taxon, rostliny se navzájem liší velikostí a mírou zahnutí zobánku nažek, ale i v odění. Drobnější rostliny značně mohou připomínat příbuzný druh Ceratocephala ortoceras, který v minulosti zasahoval i na naše území.
Ceratocephala falcata
Ceratocephala falcata
Ceratocephala falcata
Fotografoval Mário Duchoň, dne 17. 5. 2011 (Turecko, Kappadokie, Akbaş).