Čeleď: Fabaceae Lindl. – bobovité
Ceratonia oreothauma
Rozšíření: Druh s reliktním areálem na Arabském poloostrově, kde se vyskytuje v severním Ománu ve třech horských skupinách východní části pohoří Hajar a v Jemenu v provinciích Hadramaut a Shabwa. Další lokality leží v Somálsku, tamní rostliny se poněkud odlišují a bývají vymezovány jako samostatná subsp. somalensis.
Ekologie: Stanovištěm jsou rokliny a skalnaté svahy v nadmořské výšce 650–1800 m.
Ceratonia oreothauma
Popis: Stálezelený jednodomý nebo dvoudomý stromek vysoký 4–6 m; borka je šedá nebo šedohnědá, vrásčitá; letorosty jsou hustě přitiskle rezavě chlupaté. Listy jsou střídavé, obvykle sudozpeřené, šedozelené; vřeteno je (2–)5–17 cm dlouhé, nese (2–)5–12 jařem lístků; lístky jsou střídavé nebo až téměř vstřícné, kratičce řapíčkaté, podlouhlé až obvejčité, 0,6–4,5 cm dlouhé a 0,2–1,7 cm široké, s 4–6 postranními žilkami, na rubu a alespoň v mládí i na líci na žilkách přitiskle chlupaté, na bázi asymetricky zaokrouhlené, celokrajné a na vrcholu zaokrouhlené, uťaté až vykrojené, někdy s nasazenou špičkou. Jednopohlavné květy tvoří husté jehnědy, které vyrůstají jednotlivě nebo po 2–3, jsou 2,5–6 cm dlouhé, tvořené 40–50 květy; kalich je miskovitý, s cípy asi 1 mm dlouhými; koruna chybí; v samčích květech je 4–5 tyčinek 3–7,5 mm dlouhých; v samičích je válcovitý pestík 3–4 mm dlouhý. Plody jsou zploštělé, 1,5–10 cm dlouhé a 1–3 cm široké, rezavě až nachově hnědé, za sucha mezi semeny zaškrcené; semen bývá 1–13, podlouhlých.
Ohrožení a ochrana: Druh je uveden v Červené knize Ománu jako vzácný (rare). V červeném seznamu IUCN je hodnocen jako zranitelný (vulnerable).
Poznámka: Rod Ceratonia byl dlouhou dobu považován za monotypický – byl znám jen jediný druh, populární mediteránní svatojanský chléb Ceratonia siliqua. Teprve v roce 1980 byl popsán druhý zástupce rodu, tento druh. Podle charakteru výskytu jde zřejmě o třetihorní relikt, jehož současný areál je fragmentem kdysi rozsáhlejšího rozšíření; v průběhu čtvrtohor se na něm evidentně podepsal postup pouští v důsledku vysýchání klimatu. Fotografované rostliny pocházejí z výsadby v hojně navštěvované rezervaci, která chrání pozoruhodný geologický výtvor – v pobřežních korálových vápencích vzniklou propast s jezírkem s brakickou vodou.
Ceratonia oreothauma
Ceratonia oreothauma
Ceratonia oreothauma
Ceratonia oreothauma
Fotografováno dne 30. 9. 2015 (Omán, gov. Muscat, Dibab, výsadba v rezervaci Hawiyat Najm).