Syn.: Ceratophyllum demersum var. β L., Ceratophyllum muticum Cham., Ceratophyllum granulosum Schur
Česká jména: ružkovitec (Presl 1819), rožnolist hladký (Sloboda 1852), růžkovitec potopený (Opiz 1852), růžkatec hladký (Čelakovský 1879, Polívka 1912), růžkatec potopený (Dostál 1950, Dostál 1989), růžkatec bradavčitý, růžkatec potopený (Kubát 2002)
Slovenská jména: rohula (Reuss 1853), rožkatec pohrúžený (Dostál 1950, Marhold-Hindák 1998)
Čeleď: Ceratophyllaceae S. F. Gray – růžkatcovité
Ceratophyllum submersum
Rozšíření: Evropa (mimo severních částí), střední a jihovýchodní Asie, severní a snad též tropická Afrika.
V České republice roste zřídka v teplejších oblastech. Donedávna byl druh považován za velmi vzácný, v poslední době však byl objeven na mnoha nových lokalitách. Objektivní příčinu tohoto stavu zatím nelze přesně stanovit, vedle možnosti šíření druhu je třeba brát v úvahu, že v posledních letech přibývá botaniků všímajících si nenápadných a přehlížených vodních rostlin.
Ekologie: Roste ve stojatých, snad i pomalu tekoucích, mezotrofních až eutrofních, často i znečištěných teplejších vodách bohatých na živiny – v rybnících, tůních, mrtvých říčních ramenech, zatopených lomech, převážně v nižších nadmořských výškách.
Ceratophyllum submersum
Popis: Vytrvalé jednodomé vodní byliny volně se vznášející ve vodním sloupci nebo bezkořennou bází lodyhy a přeměněnými větvemi zakotvené ve dně. Lodyha nepravidelně větvená, 0,3–1,2 m dlouhá. Listy v (5–)7–10četných přeslenech, (2–)3(–4)krát vidličnatě větvené, s (4–)5–8(–12) nezřetelně zubatými jemnými koncovými úkrojky. Květy jednotlivé, velmi drobné, ± přisedlé v paždí listů, se 7–12 zelenými okvětními lístky. Samčí květy s 6–16 tyčinkami, samičí s jedním pestíkem s krátkou čnělkou. Plody (oříšky) okrouhle vejcovité, 3–5 mm dlouhé, 2,5–3 mm široké, za zralosti tmavě hnědé až černohnědé, jemně bradavčité, někdy i krátce štětinaté, se zbytkem čnělky výrazně kratším než plod, bez bazálních ostnů.
Záměny: Daleko hojnější růžkatec ostnitý (Ceratophyllum demersum) má tužší, pouze 1–2krát členěné listy. Stinné formy tohoto druhu však mohou mít jemnější listy, pak bývají zaměnovány za růžkatec bradavčitý. Spolehlivé jsou znaky na plodech – růžkatec ostnitý má na bázi oříšku dva ostny a zbytek čnělky stejně dlouhý nebo delší než zralý plod. Plodí o poznání méně často než růžkatec bradavčitý.
Ceratophyllum submersumCeratophyllum submersum
Ceratophyllum submersumCeratophyllum submersum
Ohrožení a ochrana: Růžkatec bradavčitý je v Červeném seznamu uveden jako ohrožený druh (C3), zákon jej chrání v kategorii silně ohrožených druhů (§2). Na Slovensku je zařazen k druhů méně dotčeným (LC), i zde je chráněn i zákonem (§).
Poznámky: Druh je hydrogamní – opylení probíhá pod vodou. Nejprve se od samčích květů oddělí tyčinky, vyplouvají na hladinu, poté se vysypává pyl a klesá na ponořené blizny. Velmi často se množí také vegetativně pomocí turionů (zimních pupenů).
Ceratophyllum je starobylý rod stojící na bázi krytosemenných rostlin. Dodnes je horkým bramborem kladistů, kteří si nejsou jistí, zda ho řadit k dvouděložným či jednoděložným rostlinám.
Ceratophyllum submersum
Ceratophyllum submersum
Fotografováno dne 25. 6. 2010 (Praha-Hodkovičky, horní rybník v Údolní ulici).