Syn.: Cerinthe alpina Kit.
Čeleď: Boraginaceae Juss. – brutnákovité
Cerinthe glabra
Rozšíření: Druh horských oblastí jižní a střední Evropy, vyskytuje se v Pyrenejích, Juře, Alpách, Apeninách, Karpatech i v horách Balkánského poloostrova. V minulosti bylo popsáno několik infraspecifických taxonů, lze říci, že určitá morfologická odchylka se u těchto rostlin objevuje skoro v každém větším pohoří. Dosud se rozlišují například voskovka tatranská C. g. subsp. tatrica, C. g. subsp. tenuiflora z Korsiky nebo C. g. subsp. smithiae ze severozápadu Balkánského poloostrova. V Česku voskovka lysá neroste, na Slovensku se objevuje v Chočských vrších, Západních a Belianských Tatrách.
Ekologie: Roste na vlhkých a spíše stinných horských a subalpínských stanovištích, často na vápencovém podloží. Kvete od května do července.
Cerinthe glabra
Popis: Dvouletá nebo vytrvalá bylina, s lodyhou vystoupavou až přímou, 15–50 cm dlouhou, nahoře vidličnatě větvenou, lysou. Dolní listy jsou řapíkaté, podlouhlé až obvejčité, horní přisedlé, vejčité až trojúhelníkovité, na bázi srdčité, lysé. Květy vyrůstají ve vijanu; kališní cípy jsou eliptické, tupé, lysé nebo jemně brvité; koruna je 8–13 mm dlouhá a 3–4 mm široká, není více než 2krát dlouhá než kalich, do 1/6–1/4 dělená, žlutá, s 5 tmavě červenými skvrnkami, cípy jsou vejčité, na vrcholu zahnuté. Plody jsou tvrdky.
Ohrožení a ochrana: Na Slovensku je druh klasifikován červeným seznamem jako potenciálně ohrožený (NT), je zde chráněn zákonem. Ve Francii je poddruh Cerinthe glabra subsp. tenuiflora zákonem chráněn rovněž.
Cerinthe glabra
Cerinthe glabra
Fotografovala Věra Svobodová, dne 23. 6. 2017 (Rakousko, Lechtalské Alpy).