Zdálo by se, že botanika je vědou hodně uzavřenou, snad až příliš specializovanou. Občas se však přihodí, že se botanické pojmy stanou rozšířené mnohem obecněji a aniž si to uvědomujeme, nezřídka se setkáme při užití těchto pojmů i s pěkně barvitými nesmysly. Tak například:
Romantický román spisovatelky Emmusky Orczy (plným jménem Emma Magdalena Rosalia Maria Josefa Barbara Orczy) o anglickém aristokratovi, který za francouzké revoluce zachraňoval lidi před gilotinou, se stal podkladem filmu i muzikálu. Tento román se v originálu jmenuje The Scarlet Pimpernel, podle erbovní rostliny dotyčného šlechtice, v českém překladu se dílo jmenuje Červený bedrník.
S jistotou, že neznám žádnou červenokvětou mrkev, nebo tedy zástupce miříkovitých, hledala jsem ve slovníku vysvětlení. Pimpernel je v překladu bedrník, ale i drchnička. Tedy bedrník obecný Pimpinella saxifraga, s korunou květu bílou až růžovou, nebo drchnička rolní Anagallis arvensis, která kvete obvykle ohnivě červeně. Další anglické termíny: bog pimpernel pro drchničku a yellow pimpernel pro vrbinu hajní ukázal slovník vzápětí.
Zřejmě se pro hrdinného šlechtice v češtině nezdálo bojové jméno drchnička rolní dosti výrazné a překladem vznikla nová, pro vědu neznámá červenokvětá okoličnatá rostlina.
Drchnička