Syn.: Asplenium ceterach subsp. bivalens (D. E. Mey.) Greuter et Burdet, Asplenium javorkeanum Vida, Ceterach officinarum subsp. bivalens D. E. Mey.
České mená: kyvor lékařský širolistý (Dostál 1989)
Slovenské mená: ceterak Jávorkov (Marhold et Hindák 1998)
Čeľaď: Aspleniaceae Newman – sleziníkovité / slezinníkovité
Ceterach javorkeanum
Rozšírenie: Rozšírenie druhu opísaného z Maďarska nie je presne známe. Udávaný je zo strednej a juhovýchodnej Európy, okrem Maďarska zo Slovenska, Rumunska, Chorvátska, Talianska, Grécka a Turecka Vo veľkej časti areálu sa vyskytuje spoločne s druhom Ceterach officinarum.
V Českej republike sa nevyskytuje. Na Slovensku je od 50. rokov minulého storočia dosiaľ známa jediná lokalita v Malých Karpatoch, na Ostrom Kameni.
Ekológia: Rastie v štrbinách výslnných aj polozatienených vápencových skál, v rámci areálu od 0 do približne 1000 m n. m. Vyžaduje zásadité až neutrálne pôdy.
Ceterach javorkeanum
Opis: Trváca rastlina s krátkym podzemkom. Listy staršie tmavo, mladšie svetlozelené, prezimujúce, krátko stopkaté, v obryse podlhovasto kopijovité, 5–20(–25) cm dlhé a 1,5–4 cm široké, kožovité, na líci holé, na rube husto kryté svetlohnedými plevinami. Výtrusy 32–40 × 25–32 μm (menšie ako C. officinarum, od ktorého sa odlišuje aj diploidným počtom chromozómov; 2n=72). Výtrusy dozrievajú od júna do augusta.
Ohrozenie a ochrana: Ceterak Jávorkov je na Slovensku veľmi vzácny druh. Aj keď je populácia relatívne bohatá (mnoho desiatok až málo sto jedincov), je ohrozená prirodzene veľmi malou výmerou a sčasti aj premnožením muflónov. Na Slovensku a v Maďarsku patrí medzi zákonom chránené druhy. Na Slovensku kriticky (CR) ohrozený druh.
Poznámka: Ceterak Jávorkov patrí medzi najvzácnejšie druhy slovenskej flóry.
Ceterach javorkeanum
Ceterach javorkeanum
Foto: 24. 7. 2012 (Slovensko, Malé Karpaty).